TMS selectie | Tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

TMS selectie

Belangrijke beslissingen met grote gevolgen

Het is lastig alle criteria te overzien op basis waarvan u TMS software selecteert. Het ICT informatiecentrum biedt u een overzicht van alle belangrijke aspecten.

TMS software selecteren

Wellicht bent u als eindverantwoordelijke, projectleider of op een andere manier betrokken bij een TMS selectie. Dan weet u hoe lastig en complex het is om het selectietraject en het vervolg van uw TMS project succesvol uit te voeren. Om u daarbij te helpen biedt het ICT informatiecentrum u de TMS box, met tools en informatie over de selectie en implementatie van TMS software. Kijk hier voor hulp en advies bij pakketselectie.

Tips over TMS selectie

 • TMS projecten zijn complexe ICT projecten, ondermeer vanwege het enorme aanbod van TMS systemen, de lastige analyse van uw bedrijfsproces en de vele mogelijkheden om TMS software toe te passen. Hulp is bijna altijd nodig. Wacht daar niet mee tot u vastloopt.
 • Vaar bij TMS selectie niet blind op wat externe consultants u adviseren. Bouw altijd ook zelf kennis op over het selectie- en implementatietraject. Zorg dat u iedere keuze zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
 • Maak gebruik van een TMS specialist die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche.
 • Richt u niet te snel op grote spelers op de TMS markt. Voor u minder bekende TMS software en TMS dienstverleners bieden vaak oplossingen met heel eigen eigenschappen en voordelen.
 • Maak met iedereen die bij uw TMS project betrokken is over alles wat het selectietraject aangaat goede afspraken en leg die altijd vast.
 • Een goede business case is essentieel om de kwaliteit van uw keuze te kunnen bepalen. Stuur deze tijdens het project bij. Omstandigheden kunnen tijdens het project veranderen.
 • In de selectiefase is voor TMS leveranciers niets een probleem en alles kan opgelost worden. Zorg ervoor dat u doorvraagt, garanties krijgt en referenties kent. Daarmee voorkomt u dat beperkingen van een TMS pakket pas blijken als de implementatie ervan al is begonnen.
 • Beoordeel een TMS oplossing niet alleen op de specificaties van de software zelf, maar met name ook op de kwaliteit van de leverancier ervan. Na de TMS selectie, wacht er een periode van intensieve samenwerking met de leverancier. Zonder voldoende ‘klik’ zal uw TMS project stroef verlopen, met alle gevolgen van dien.
 • Voorkom dat uw TMS project qua kosten en planning ontspoort. Controleer tijdens de selectiefase welke leveranciers u de meeste zekerheden bieden en realiseer u dat van ‘minderwerk’ zelden sprake is en van ‘meerwerk’ bijna altijd.
 • Het is onmogelijk om via een online selectietool of een kort telefonisch interview een TMS pakket te selecteren. De gesuggereerde ‘onafhankelijkheid’ van dergelijke diensten is in werkelijkheid niet meer dan het adviseren van oplossingen waarvoor de leverancier daarvan voor de uitkomst van dit advies betaalt.
 • Nog heel veel meer visies, tips en adviezen over TMS selectie leest u in de TMS box.

Vraag over TMS selectie?

Heeft u vragen over het selecteren van een TMS pakket? Neem dan contact op met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum. Bel daarvoor 085 40 10 218 of mail naar info@informatiecentrum.nl. Wij helpen u graag bij het vinden van een antwoord.

TMS selectie