Cloud computing | Over ontwikkelingen en toepassing

Cloud computing

Over cloudoplossingen, migratie en de keuze van een cloudleverancier

Cloud computing is de verzamelnaam van diverse vormen van dienstverlening waarbij het beheer en onderhoud van bedrijfssoftware, infrastructuren en andere ICT oplossingen door een derde partij worden aangeboden. Als ICT gebruiker heeft u via internet toegang tot de aangeboden dienst. Welke kansen cloud computing uw organisatie biedt, wat de voor- en nadelen zijn, welke onzekerheden er zijn, hoe u risico’s afdekt en wat uw overwegingen kunnen zijn meer gebruik te maken van cloud computing, leest u in de gratis informatie hierover van het ICT informatiecentrum.

Wat is cloud computing?

Cloud computing is de verzamelnaam van diensten waarbij het beheer van software en hardware wordt uitbesteed aan derden. Kenmerkend is dat de benodigde software en hardware niet meer aanwezig is binnen de bedrijfsmuren van de ICT gebruiker. In plaats daarvan worden deze aangeboden vanuit de locatie van de cloudaanbieder. Het internet is de schakel tussen aanbieder en gebruiker. Dat biedt grote voordelen: u kunt altijd beschikken over de meest actuele versies van software en hardware, het beheer en onderhoud is de verantwoordelijkheid van de aanbieder, u kunt vanaf iedere locatie waar u beschikt over internettoegang gebruik maken van uw bedrijfsapplicaties en data en het toevoegen van extra gebruikers is eenvoudig. Daarnaast zijn hoge eenmalige investeringen niet meer nodig, omdat u de dienst meestal op abonnementsbasis en per user afneemt. Dankzij de steeds snellere en veiligere internetverbindingen heeft cloud computing de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Een groot deel van alle CRM, ERP, HRM en andere bedrijfssoftware wordt inmiddels gebruikt als cloudoplossing, hetgeen ook geldt voor dataopslag (storage) of bedrijfstelefonie (VoIP). U leest meer over de eigenschappen, toepassing, voordelen en nadelen van cloud computing in het e-boek ‘Over cloud computing’. U kunt dit boek hier gratis aanvragen.

Migratie naar de cloud

Steeds meer organisaties maken de keuze hun ICT infrastructuur van software en hardware onder te brengen bij een cloudaanbieder (provider). Deze ‘verhuizing’ wordt migratie genoemd. Migratie naar de cloud vereist een doordachte en gestructureerde aanpak. Bij de keuze van een betrouwbare cloudprovider en de uitvoering van het migratietraject spelen veel aspecten een rol. Alles over deze aspecten en hoe u het migratietraject zo goed mogelijk opstart en uitvoert, leest u in de informatie van het ICT informatiecentrum die is gebundeld in het cloud computing box. Start u een migratietraject dan is deze box gratis voor u beschikbaar.

ERP in de cloud

ERP software integreert de belangrijkste bedrijfssoftware in één softwareoplossing. Financiële administratie, relatiebeheer (CRM), voorraadbeheer en andere softwarefunctionaliteit kunnen worden gebruikt als één systeem. Steeds vaker kiezen bedrijven die nieuwe ERP software gaan implementeren voor ERP in de cloud. Een grotere flexibiliteit en lagere kosten zijn hiervan belangrijke redenen. Oriënteert u zich op een nieuwe ERP oplossing en overweegt u daarbij de toepassing van ERP in de cloud, leest u dan alle informatie hierover op de speciale sectie van deze website over ERP software. Over dit thema zijn boeken, whitepapers en een ERP box beschikbaar.

CRM in de cloud

Met CRM software beheert u uw klantcontact en ondersteunt u uw acquisitie, accountmanagement en andere commerciële bedrijfsprocessen. Cloudoplossingen hiervoor bieden als groot voordeel dat klantinformatie altijd en vanaf iedere locatie op een veilige manier via internet beschikbaar is. Ondanks de grote mobiliteit van commerciële medewerkers zijn zij altijd op de hoogte van actuele klantgegevens en kunnen zij snel en goed reageren op saleskansen en commerciële ontwikkelingen. Het ICT informatiecentrum heeft veel informatie (gratis boeken, whitepapers, checklists, de CRM box) beschikbaar over de CRM software en de selectie van een CRM oplossing. Zie daarvoor op deze website de sectie over CRM software.

Meer software in de cloud

Software in de cloud blijft niet beperkt tot ERP en CRM. Ook software voor HRM, business intelligence, document management (DMS) of warehouse management (WMS) kennen een toenemend aantal cloudoplossingen. Meer informatie daarover vindt u bij de betreffende thema’s op deze website via de pagina bedrijfssoftware.

Cloud storage

Als u via internet eenvoudig en veilig toegang wil hebben tot documenten en andere data kunt u gebruik maken van cloud storage. Ook als de hoeveelheid data die u wilt opslaan en raadplegen te veel wordt voor opslag in uw eigen bedrijfsomgeving, is het verstandig om na te denken over de mogelijk deze data extern op te slaan. Datacenters bieden de mogelijkheid daarvoor.

Gratis cloud computing box

De cloud computing box bevat de belangrijkste informatie van het ICT informatiecentrum over cloud computing. U ontvangt boeken, whitepapers, checklist, overzichten, tips, adviezen en (desgewenst) contact met specialisten over dit onderwerp. Deze box is gratis beschikbaar voor beslissers en meebeslissers bij organisatiesdie overwegen hun ICT infrastructuur geheel of gedeeltelijk onder te brengen in de cloud. Over ERP, CRM of andere bedrijfssoftware in de cloud zijn specifieke boxen beschikbaar.

cloud computing

Gratis boeken over cloud computing

Het ICT informatiecentrum heeft diverse boeken over cloud computing samengesteld. U kunt deze los aanvragen of als onderdeel van de cloud computing box (zie hierboven). Wilt u de boeken los aanvragen of eerst meer weten over de inhoud, bekijk dan het thema cloud computing op de ICT boekensite van het ICT informatiecentrum. Cloud computing boeken.

Download whitepapers

Op ICTwhitepapers.nl, het whitepaperplatform van het ICT informatiecentrum, vindt u diverse kennisdocumenten over cloud computing. U kunt deze direct downloaden. Bekijk hier alle whitepapers over cloud computing

Stel ons uw vragen!

Heeft u een specifieke vraag over dit thema, kunt u de informatie die u zoekt niet vinden of weet u niet goed wat u het best kunt aanvragen? De Servicedesk van het ICT informatiecentrum helpt u graag: 085 40 10 218.