Digitale transformatie en data management - ICTinformatiecentrum.nl

Digitale transformatie en data management

  • Wat is het belang van data management bij digitale transformatie?
  • Wat zijn de voordelen van optimaal databeheer?
  • Over de rol van dataplatformen bij digitalisering

Digitale transformatie en data management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder goed databeheer is iedere vorm van transformeren of digitaliseren nagenoeg onmogelijk. Hoewel steeds meer organisaties inmiddels het belang van digitale transformatie begrijpen, zijn niet veel daarvan zich bewust van de essentiële rol die data management speelt om deze transformatie succesvol te laten verlopen. Wat bepaalt de synergie tussen digitale transformatie en data management en hoe realiseert u een solide fundament voor uw data?

 

“Steeds meer organisaties beginnen hun data te zien als een belangrijk bedrijfsmiddel”

 

Wat maakt digitale transformatie belangrijk?

Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologieën en datagestuurde oplossingen worden gebruikt om nieuwe bedrijfsprocessen, culturen en klantervaringen te creëren. Er zijn meerdere redenen waarom grote organisaties digitale transformatie als topprioriteit hebben.

Digitale transformatie helpt de efficiëntie te verbeteren door gebruik te maken van bedrijfsdata om betere en snellere manieren te vinden om belangrijke bedrijfsprocessen uit te voeren. Het doel is om uiteindelijk het aanpassingsvermogen en de veerkracht te verbeteren door organisaties een blauwdruk te geven om hun aanbod aan te passen. Dit helpt hen om zichzelf voortdurend te vernieuwen en de constant veranderende markt en vereisten bij te houden.

Om de gevaren te begrijpen van het niet digitaal transformeren, kunnen we Kodak als voorbeeld nemen. Kodak ging van een toonaangevend fotobedrijf naar faillissement. Hier waren natuurlijk verschillende redenen voor, maar de belangrijkste was dat het bedrijf geen gebruik heeft gemaakt van data. Misschien hadden zij anders begrepen dat de organisatie digitale transformatie nodig had om koploper te blijven in de branche.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er toonaangevende wereldwijde merken, zoals Apple en Amazon. Deze bedrijven maken gebruik van het feit dat ze van data één van hun belangrijkste bedrijfsactiva konden maken. Zij gebruikten het om de indrukwekkende groei te stimuleren die ze de afgelopen decennia hebben gerealiseerd. Amazon heeft haar omzet zelfs met 35% verhoogd door relevante data te gebruiken om de klantervaringen te verbeteren.

Belang van data

Steeds meer organisaties beginnen hun data te zien als een belangrijk bedrijfsmiddel. Data is meer beschikbaar dan ooit en organisaties die er verstand van hebben, geven prioriteit aan het verzamelen van zoveel mogelijk data. Deze bedrijven winnen tijd op hun concurrenten, door effectief gebruik te maken van hun data. Door meer diverse, nauwkeurige en recentere data te verzamelen en te analyseren, hebben ze als enige toegang tot unieke marktinzichten. Zij spelen daardoor op dit moment spreekwoordelijk in een andere competitie.

 

“Digitale transformatie kan niet zonder goed data management”

 

Data management als basis

Om de concurrentie voor te blijven, heeft uw organisatie effectief data management nodig. De eerste stap ernaartoe is het creëren van een solide database. In het verleden was deze ‘heilige kennis’ beperkt tot de IT cirkels. Maar nu is het geheim bekend en staat het op de C-level agenda, denk maar aan het aantal Chief Data Officers en Chief of Digital Transformation -rollen die de afgelopen jaren zijn ontstaan.

Het bijzondere van data is dat het steeds weer nieuwe informatie blijft geven. Hoe meer data er effectief beheerd wordt, des te waardevoller dit hulpmiddel wordt. Door tijd en geld te besteden aan het organiseren, bewerken en diversifiëren van het verzamelen van data, kunnen uw medewerkers slimmere beslissingen nemen. Van HR tot sales: u zult een domino-effect zien wanneer datagedreven beslissingen elke actie van uw organisatie verbeteren. Het is een extra voordeel dat nodig hebt om de concurrentie te slim af te zijn.

Uitdagingen van data management

Digitale transformatie kan een aantal nieuwe uitdagingen voor organisaties met zich meebrengen. Organisaties zien bijvoorbeeld een toename van het aantal softwareapplicaties die ze moeten beheren door de plotselinge toestroom van nieuwe, datagestuurde oplossingen. Deze vertroebeling van het applicatielandschap creëert vaak meer datasilo’s, omdat bedrijven applicaties proberen te gebruiken voor alle bedrijfsprocessen. Dit beperkt niet alleen de mogelijkheden voor interne samenwerking, maar het zorgt ook voor een gescheiden vocabulaire tussen afdelingen en medewerkers, die moeilijk is te overbruggen.

Met meerdere systemen en workflows voor klanten, finance en sales, is er geen standaardvocabulaire en gaan strategieën verloren in vertaling. Wanneer bedrijven een gevarieerde vocabulaire voor data gebruiken, verschillen attributen zoals klantnamen, leveranciers en productcodes door de gehele organisatie. Dit maakt het voor een bedrijf moeilijk om consistent gebruik te maken van de data. Om de echte waarde van datasets in te zien, hebben organisaties een manier nodig om deze silo’s samen te brengen. Digitale transformatie kan dan ook niet zonder goed data management.

 

“Slecht data management remt het vermogen van een organisatie om wendbaar, effectief en standvastig te blijven”

 

Gevolgen van slecht data management

Wanneer data niet goed wordt beheerd, veroorzaakt dit problemen. Een organisatie is simpelweg niet in staat om haar werknemers, partners of klanten te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen, of op een manier waardoor ze zich gewaardeerd en begrepen voelen. Tegelijkertijd hebben medewerkers geen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om optimaal te presteren. Slechte toegang tot data, die ook van slechte kwaliteit is, leidt al snel tot slechte beslissingen op medewerkersniveau maar ook op C-niveau.

Slecht data management kan ernstige gevolgen hebben voor het vermogen van een organisatie om wendbaar, effectief en standvastig te blijven. Precies wat wordt nagestreefd met digitale transformatie wordt door slecht databeheer onmogelijk gemaakt. Missende en vertraagde data betekent gemiste kansen. Slecht data management kan leiden tot reputatierisico’s. Slechte systemen en een gebrek aan verantwoordelijkheid kunnen tijdverspilling betekenen en waardevolle documenten kunnen verloren gaan. Al met al beperkt het ontbreken van data management het potentieel van een bedrijf voor een lang leven en concurrentievermogen. Solide data management is de enige manier om staande te blijven.

Hoe data management uw transitie kan helpen

Met betrouwbaar data management, integratie en reporting kunt u verschillende voordelen ervaren. Zakelijke gebruikers hebben direct toegang tot de informatie die ze nodig hebben, zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van nutteloze data om deze te bereiken. Dit ondersteunt betere besluitvorming en vergroot het aanpassingsvermogen in veranderende marktomstandigheden. Goede beheerde data is consistent, betrouwbaar en zonder fouten. Dit helpt organisaties om een ‘single source of truth’ te ontwikkelen. Niet alleen nuttig voor interne besluitvorming en samenwerking, maar ook als het gaat om naleving en regelgeving.

 

“Er is inmiddels een duidelijke relatie tussen het bedrijfsresultaat en hoe data wordt beheerd”

 

Zelfvoorzienende inzichten kunnen verzamelen

Stel gebruikers in staat om zelfstandig rapporten op te stellen om zo meer datagedreven te werken. Dit opent deuren voor medewerkers om waarde te ontdekken in data en de bedrijfsstrategie te transformeren. Logischerwijs leidt goede data tot goede keuzes. Door data effectief te benutten, kunt u uw bedrijfsprocessen verbeteren, kosten verlagen, de omzet verhogen en zo ook de winst verhogen.

Er is inmiddels een duidelijke relatie tussen het bedrijfsresultaat en hoe data wordt beheerd. Dat onderbouwt de noodzaak voor goed databeheer als u digitaal wilt transformeren. Bovendien; als u kunt vertrouwen op de kwaliteit van uw data, dan hoeven er geen extra middelen besteed te worden aan het voorbereiden van die data door accountants, regelgevers en andere soorten toezicht.

Digitale transformatie begint met goed data management

Als u uw organisatie wilt transformeren naar een digitaal bedrijf, dan moet u beginnen met een sterk data management fundament. Data management moet omarmd, begrepen en toegepast kunnen worden door iedereen in de organisatie, ongeacht of zij een IT achtergrond hebben. Met een doordacht gekozen dataplatform bent u in staat om gemakkelijk data te verzamelen en te combineren. Alle data van finance, operaties, sales en HR applicaties zit dan in één platform, waarbij voor het gebruik ervan niet geprogrammeerd hoeft te worden of IT kennis nodig is. Door medewerkers toegang te geven tot data die ze nodig hebben om goed onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen, werkt u aan uw digitale toekomst. Goed data management is daarmee de basis van een succesvolle digitale transformatie.

Bron: Cohelion, kennispartner van het ICT informatiecentrum en specialist voor dit thema.

Lees verder
Beginnen met digitale transformatie
Digitale transformatie toepassing
Invloed van digitalisering op bedrijfsprocessen
Succesfactoren digitale transformatie
Managementboek voor digitale transformatie