ERP advies | ERP software - ICT informatiecentrum

ERP advies

 • Wat is ERP advies?
 • Wie adviseert u bij ERP selectie en implementatie?
 • Benut alle informatie, adviezen en hulp van de gratis ERP box en de ERP kennisbank

ERP projecten zijn complex, zowel in de selectiefase als in de implementatiefase. In beide stadia is veel specifieke kennis en deskundigheid vereist. Maar weinig organisaties die nieuwe ERP software nodig hebben, hebben de benodigde kennis en expertise zelf in huis. Veel van de noodzakelijke kennis en werkzaamheden zullen daarom geleverd worden door leveranciers van de ERP oplossing of externe adviseurs en consultants. Zij voorzien u van ERP advies. Hierbij is het goed om te realiseren dat dit advies maar zelden écht onafhankelijk is.

 

Welke ERP oplossing past het best bij uw bedrijfsactiviteiten en processen?

[ GRATIS ERP BOX ]

 

Advies via het ICT informatiecentrum

Als kennisplatform is het ICT informatiecentrum onafhankelijk. Dat betekent dat wij geen enkel belang hebben bij óf en met wie u uiteindelijk zaken doet. Onze informatie en service zijn erop gericht dat u zelf over voldoende kennis beschikt om uw ERP project te kunnen begeleiden en dat u de juiste oplossingen en partijen leert kennen om uw ERP project succesvol te kunnen laten verlopen. Wij adviseren u dus niet over welke oplossing u moet kiezen, maar helpen u aan informatie om goede keuzes te kunnen maken en fouten te voorkomen. Adviezen van meer dan 200 kennispartners zijn voor u beschikbaar via de ERP box. Gaat u een ERP project starten en zit u nog met veel vragen, dan faciliteert de ERP box ook contact met de juiste specialisten voor u.

Advies van ERP leveranciers

Leveranciers van ERP software kennen hun eigen oplossingen het beste en kunnen u het meeste vertellen over de toepassing daarvan. De gecombineerde kennis van producten, praktijktoepassingen en processen maken ERP leveranciers waardevolle gesprekspartners, ook tijdens de oriëntatie op nieuwe ERP software. ERP leveranciers kunnen u adviseren en kenmerken zich door:

 • Grote kennis over eigenschappen en toepassingen van hun eigen oplossingen.
 • Ervaringen met vergelijkbare toepassingen bij andere organisaties.
 • Kennis van processen, zeker als de leverancier zich richt op specifieke branches.
 • Niet-onafhankelijk selectieadvies.
 • Informatie die u in staat stelt om ERP oplossingen in de selectiefase te kunnen vergelijken.
 • Waardevolle informatiebron in oriëntatiefase.
 • Belangrijke partner in de implementatiefase.

Advies vanuit gidsen, websites en selectieadviseurs

Selectiegidsen en online selectietools zijn zelden onafhankelijk en steeds vaker gekoppeld aan één of enkele daarvoor betalende leveranciers. Daardoor zijn deze meestal niet waardevol. Selectieadviseurs kunnen van waarde zijn, als hun productkennis breed genoeg is, zij hun onafhankelijkheid kunnen aantonen en geen belang hebben in het vervolg van uw ERP project. Kenmerken:

 • Zelden onafhankelijk en daardoor weinig betrouwbaar advies.
 • Onmogelijk om een ERP oplossing met een online tool op basis van enkele parameters te selecteren.
 • Alleen waardevol als zij 100% onafhankelijk zijn m.b.t. producten en vervolgwerkzaamheden.

 

Alle informatie over ERP oplossingen, toepassingen en leveranciers.

[ KENNISBANK ]

 

Advies van ERP productspecialisten, implementatieconsultants

Als u uw keuze heeft gemaakt is hulp nodig bij het implementeren van de gekozen ERP software. Dat kan de ERP leverancier zijn, maar er kunnen ook nog externe specialisten nodig zijn. Veel specialisten zijn in dienst van IT consultancybedrijven, detacheringsplatforms of laten zich als zzp-er inhuren. Kenmerken:

 • Specifieke productkennis die nodig is voor een goede implementatie.
 • Deskundig in het realiseren van aanpassingen bij bestaande ERP oplossingen.

Advies van onafhankelijk adviseurs

Van ERP consultants en leveranciers van ERP oplossingen bent u de opdrachtgever. Zij hebben eigen commerciële belangen in uw ERP project. Zij zitten spreekwoordelijk ’tegenover’ u aan tafel. Een onafhankelijk adviseur zit ‘naast’ u aan tafel en denkt en kijkt mee in uw belang. Kenmerken:

 • Zijn aantoonbaar onafhankelijk in relatie tot leveranciers, andere IT dienstverleners en eigen vervolgwerkzaamheden.
 • Zij denken en werken mee in uw belang.
 • Zorgen ervoor dat uw project goed verloopt en begeleiden het selectietraject.
 • Dienen als objectief klankboard bij het maken van keuzes.
 • Wijzen u op dreigende ontsporingen van het ERP project.
 • Wijzen uitvoerenden op fouten en verbeteringen.

ERP advies

ERP project starten?
Lees deze adviezen!