ERP implementatie - Tips van het ICT informatiecentrum

ERP implementatie

De grootste succesfactor van uw ERP implementatie bent u zelf

Nog steeds mislukken teveel ERP implementaties. Hoe komt dat? En hoe slagen ze wel? Een ERP implementatie hoeft helemaal geen problemen op te leveren als u het slim genoeg aanpakt en onderstaand advies ter harte neemt.

Voorbereiding ERP implementatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een ERP implementatie. Voordat u tot de keuze van een leverancier en bepaald systeem komt, heeft u waarschijnlijk al verschillende oplossingen met elkaar vergeleken. U gaat immers niet zomaar een lang en kostbaar implementatietraject in. Wat wordt er bedoeld met een goede voorbereiding? Ten eerste het maken van heldere afspraken tussen leveranciers en u als afnemer: aan welke voorwaarden dient de oplossing te voldoen en is dit haalbare een kaart in het afgesproken tijdspad? Is er voldoende tijd om alles te testen? Sluit de software aan bij de bedrijfsprocessen in uw organisatie en branche? Ook binnen uw organisatie dienen alle neuzen dezelfde kant op te staan: staat iedereen achter de gekozen oplossing, ook het management die de uiteindelijke beslissing neemt? Zijn de juiste personen aangewezen om het traject te managen en tot een succesvol einde te brengen? Is er een trainingstraject zodat iedereen genoeg tijd heeft om aan het nieuwe systeem te wennen? Het doel van dit alles is het creëren van draagvlak binnen uw organisatie, waardoor de slagingskans van het begin af aan al een stuk hoger komt te liggen.

Alle bovenstaande vragen dienen al in een voorbereidend stadium te worden beantwoord. Gebeurt dat niet, dan zal uw implementatie waarschijnlijk geen succes worden. Teveel ERP implementaties mislukken namelijk door een gebrekkige voorbereiding, waardoor het traject voortijdig in het slop belandt. Zoals hieronder blijkt, geldt hetzelfde voor bijsturing tijdens het uitvoeringstraject.

het beste boek over IT projecten
Nieuw ERP project?
Lees dit boek!

ERP systeem is een middel en geen doel

ERP implementaties duren vaak erg lang. In veel gevallen zelfs té lang, waardoor de betrokken partijen hun focus verliezen en er al snel fouten worden gemaakt. Fouten die zich op een later moment manifesteren, wanneer het te laat is om ze nog te kunnen herstellen. Een berucht voorbeeld is de keuze voor maatwerk van de leverancier, dat vaak extra tijd en geld kost. Als de oplossing er eenmaal is, dient die aangesloten te worden op uw werkende systemen. Als dan blijkt dat niet alles functioneert zoals verwacht, is opnieuw maatwerk nodig met als gevolg nog meer vertraging.

Hoe kunt u grip houden op uw implementatieproces en het tot een succes maken? Wat van belang is, is het doel van de implementatie voor ogen te houden: wat u uiteindelijk wilt bewerkstelligen, is een verbetering van uw dagelijkse werkprocessen. Een goed werkend ERP systeem is hierbij een middel en niet het einddoel. Dit betekent dat het succes van uw implementatietraject niet wordt bepaald door het nieuw te implementeren ERP systeem, maar door de organisatie die het in gebruik neemt.

Nieuwe ERP software biedt nieuwe mogelijkheden

Dit betekent ook een aanpassing van uw eigen denkproces als organisatie. Het gebeurt namelijk nogal eens dat een nieuwe softwareoplossing wordt ontwikkeld vanuit het perspectief van oude bedrijfsprocessen, gebruiken en gewoonten. Zo bezien is een nieuw systeem een kopie van het oude, zonder dat er sprake is van verbetering of verandering. Deze manier van denken pakt vaak desastreus uit wanneer blijkt dat er geen weg meer terug is en veel geld wordt uitgegeven aan iets dat geen merkbare verbetering van uw huidige bedrijfsprocessen blijkt op te leveren.

Anticipeer daarom bij een ERP implementatie op de nieuwe functionaliteiten van de software en formuleer hoe uw huidige werkprocessen daarop kunnen worden aangepast. Ook hier geldt dat hoe beter u uw werknemers voorbereidt op veranderingen, des te groter de slagingskans van uw ERP implementatie is. De grootste succesfactor van uw ERP implementatie bent u immers zelf.


Zo pakt u uw ERP implementatie aan

ERP project starten?
Lees deze adviezen!