ERP trends | ontwikkelingen rondom ERP - ICTinformatiecentrum.nl

ERP trends

Ontwikkelingen rondom ERP software

Welke ERP trends kunnen we signaleren en welke zijn voor u van belang? Natuurlijk weten we allemaal dat onderwerpen als cloud technologie, toenemende mobiliteit van zowel de medewerker als de klant en verdergaande integratie al langer hét gesprek in de boardroom vormen. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

ERP trends

ERP light

Zoals het zich nu laat aanzien krijgen en verwachten medewerkers steeds meer te kunnen werken met hun eigen tablet of smartphone. Die trend zal ongetwijfeld veel aandacht krijgen in de ontwikkelingen bij ERP systemen en software. Een belangrijke sturende trend daarin is dat veel kleinere organisaties zich afkeren tegen de meer traditionele ERP oplossingen: die zijn te moeilijk, te complex, te ingrijpend en te duur. Ze voldoen bovendien in veel gevallen niet aan de wensen van zo’n middelgrote onderneming. De problemen waar zij voor staan zijn niet per definitie zo ingewikkeld en kunnen veelal prima worden opgelost met een ‘ERP light’ versie.

ERP systeem dicteert niet langer

Die behoefte aan een meer flexibele en minder complexe versie van ERP systemen leidt ertoe dat (MKB) bedrijven op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. Dat kunnen bijvoorbeeld oplossingen vanuit de cloud omgeving zijn, die door veel aanbieders inmiddels op de markt worden gebracht. Dan wordt de informatie vanuit een op afstand beheerde beveiligde computer (de cloud omgeving) beschikbaar gesteld – als dienstverlening of via een eigen cloud omgeving – aan de mensen die ermee moeten werken. Deze manier van omgaan met cruciale bedrijfsgegevens spreekt een grote doelgroep in het MKB sterk aan. Zeker als je niet anders gewend bent om met die logge systemen uit de jaren 90 te werken. Het kan volgens veel bedrijven toch niet meer zo zijn dat het hele bedrijf en de processen moeten worden aangepast om te kunnen passen in het ERP systeem. Het ‘oude’ en starre ERP systeem dicteert de organisatie niet langer meer; men kiest voor meer flexibiliteit en minder dictatuur.

 

ERP software

Wat is ERP software?
Ontdek de mogelijkheden

 

Eigen apparaten

Een andere belangrijke trend in ERP land die ook het gebruik van de cloud omgeving stimuleert, is het fenomeen dat mensen hun eigen apparaten willen gebruiken voor hun werk. En dat ook doen, al dan niet met uw toestemming. Dan kunt u als onderneming maar beter daarop inspelen en ervoor zorgen dat de applicaties waarvan uw medewerkers gebruik moeten maken, daadwerkelijk bruikbaar zijn op die apparaten en toch garant kunnen staan voor veilig en betrouwbaar gebruik. ERP systemen kunnen daarin niet achterblijven. Die moeten meegaan en inspelen op die mobiliteitstrend en naar de cloud verhuizen.

Dat gebeurt in de praktijk ook al. In allerlei marktsegmenten en via uiteenlopende toepassingen zien we dat de cloud omgeving een steeds voornamere plek inneemt om daadwerkelijk informatie op te slaan en te delen met anderen. Ook informatie uit uw belangrijkste bedrijfssystemen. Veel grote ondernemingen investeren al in een ERP cloud omgeving om zich er zo van te verzekeren dat ze in de toekomst flexibel en betrouwbaar kunnen blijven inspelen op de wensen van hun klanten en medewerkers. Want ook uw (nieuwe) medewerkers zullen hun eisen hebben met betrekking tot de manier waarop ze bij u willen werken. Zij zullen eisen dat ze altijd overal bij kunnen om te werken, met hun eigen apparaten, en zullen verlangen dat uw infrastructuur ze daartoe in staat stelt. ERP in de cloud kan en mag daarin niet ontbreken.

Aanpasbaarheid vergroten

De verwachting is dat ERP oplossingen in de nabije toekomst net zo flexibel in te richten zullen zijn als welke andere applicatie ook. Weg met de complexe en geldverslindende projecten! Eenvoudig configureren (inrichten) van ERP software wordt de norm. Die aanpasbaarheid stelt u als gebruiker vervolgens in staat zelf aanpassingen te doen in schaal, functionaliteit, enzovoort, naar gelang uw eigen behoeften wisselen. Uw ERP systeem (en dus uw organisatie) wordt agile.

Communicatie tussen systemen

ERP software is niet de enige bedrijfstoepassing die een belangrijke rol speelt in uw digitaler wordende bedrijfsvoering. Andere toepassingen zoals Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) en Document Management (DMS) zijn zeker net zo belangrijk. Het is dus cruciaal dat deze systemen met elkaar kunnen communiceren. Dat informatie uit het ene systeem net zo toegankelijk is als informatie uit het andere systeem. Alleen dan krijgt u het volledige overzicht met de bijbehorende inzichten. Het geheel wordt meer waard dan de som der delen. Kennis over het laten samenwerken van al die systemen wordt een belangrijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsstrategie. Of u heeft die kennis zelf in huis, maar het meest waarschijnlijke is dat u die kennis zult inhuren. Ook dat kan naar behoefte en daarvoor geldt dan eveneens het principe ‘pay per use’. Net zoals u met ERP in de cloud kunt realiseren. U betaalt voor wat u gebruikt. Niets meer en niets minder. Dan kunt u zich richten op uw kernactiviteiten.

Inzichten verbeteren

Doordat systemen meer met elkaar communiceren verbetert het inzicht. U heeft alle relevante informatie bij de hand en kunt daaruit de juiste gevolgtrekkingen maken. Beslissingen kunnen voortaan worden gemaakt op basis van volledige en actuele informatie. Als u uw ERP systeem goed op orde hebt en op de juiste wijze laat samenwerken met de andere belangrijke bedrijfsinformatiesystemen bent u beter in staat knelpunten te signaleren, de zwakke schakels te ontdekken en op die manier uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het ERP systeem wordt een verzamelplaats en control center voor al uw cruciale informatie. Uw medewerkers zullen van u eisen dat ze die gewenste inzichten ook uit het systeem kunnen halen. Op die manier kunnen hun analyses de voorspellingen en verwachtingen over marktontwikkelingen, klantwensen en nieuwe toepassingen van technologie beter onderbouwen.

Voor de komende periode wordt het belang van een goede mengeling van systemen en software nog groter. Er is veel mogelijk, eigenlijk alles lijkt het soms wel, maar maak op tijd de juiste keuzes. Het is niet de bedoeling dat u vastloopt in uw eigen net van ambities. Te veel van het goede kan frustrerend werken. Vooral voor een MKB bedrijf zijn argumenten als bruikbaarheid, gebruiksgemak en betaalbaarheid doorslaggevend. We zien nu dat in dat marktsegment het enthousiasme voor ERP software toeneemt. Niet dat deze bedrijven direct alle ins en outs van ERP begrijpen, maar ze hebben wel in de gaten dat met name ERP in de cloud wel eens een grote stap voorwaarts zou kunnen zijn. Een grote stap om meer grip te krijgen op en meer rendement uit hun bedrijfsinformatie. Informatie heeft namelijk veel waarde voor uw onderneming. Maar dan moet u wel weten wat u heeft en hoe u daar die waarde uit kunt creëren. Dat bepaalt in hoge mate de acceptatiegraad van onder meer ERP oplossingen bij de MKB bedrijven.


Zo pakt u uw ERP project aan

ERP project starten?
Lees deze adviezen!