Ontwikkelingen ERP software - ICT informatiecentrum

Ontwikkelingen in ERP software

  • ERP specialisten aan het woord over trends en ontwikkelingen
  • Wat is nu belangrijk en wat kunt u de komende jaren verwachten?
  • Benut alle informatie, adviezen en hulp van de gratis ERP box en de ERP kennisbank

ERP software ontwikkelt zich voortdurend, waardoor nieuwe mogelijkheden en toepassingen ontstaan. Het ICT informatiecentrum stelt ERP leveranciers via deze pagina in de gelegenheid hierop hun visie te geven. Doel is om organisaties die ERP software gebruiken of overwegen deze te vernieuwen, inzicht te geven in trends en ontwikkelingen. Kennis hierover helpt u bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het gebruik en de toepassing van ERP software.

 

Start uw ERP project met waardevolle kennis. Voorkom fouten, benut kansen!

[ GRATIS ERP BOX ]

 

Disclaimer
De inhoud van de gepubliceerde teksten valt niet onder redactie van het ICT informatiecentrum. Iedere ERP leverancier heeft de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan dit thema en niemand betaalt voor de publicatie daarvan. ERP specialisten die ook een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen.


 
Ontwikkelingen in ERP software

 

Tijdig ontwikkelingen kennen en plannen maken

In het e-boekje ‘Waarom IT projecten mislukken‘ en het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter‘ van het ICT informatiecentrum leest u hoe het komt dat ongeveer de helft van alle ERP projecten in min of meerdere mate mislukt. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat bij de vernieuwing van ERP software te veel wordt uitgegaan van de functionaliteit en toepassing van de oude, bestaande oplossing. Deze wordt dan min of meer met nieuwe software nagebouwd. Er wordt te weinig gekeken naar de kansen die moderne software biedt en welke mogelijkheden dat geeft om bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren.

Een oorzaak van dit verkeerde uitgangspunt kan de tijdsdruk zijn waaronder nieuwe projecten moeten worden uitgevoerd. Veel beslissingen over het vernieuwen van ERP software worden namelijk pas genomen als er grote nadelen van de oude oplossing worden ervaren. Te laat dus. Een andere oorzaak is het ontbreken van een langetermijnvisie op de toepassing van ERP en andere bedrijfssoftware. Kennis van ontwikkelingen van ERP software draagt in beide gevallen bij aan betere en tijdige beslissingen over vervanging of vernieuwing. Deze teksten helpen daarbij.

ERP software

Wat is ERP software?
Ontdek de mogelijkheden

Zo pakt u uw ERP implementatie aan

ERP project starten?
Lees deze adviezen!