Toekomst van ERP software | Pantheon Automatisering - ICTinformatiecentrum.nl

De toekomst van ERP volgens Pantheon Automatisering

ERP als schakel in de keten van informatiesystemen

De meeste bedrijven zijn niet meer bang om ERP systemen naar de cloud over te brengen. Begrijpelijk, want de leveranciers hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het creëren van stabiele en veilige online omgevingen. Toch zijn er nog uitdagingen, met name op het gebied van de logistiek. Er is behoefte aan meer connectiviteit voor het ondersteunen van processen waarbij verschillende partijen in een keten betrokken zijn. Daarnaast wordt er steeds meer met bedrijfsdata gedaan om processen te optimaliseren. De best-of-breed toepassingen hiervoor zijn niet in elk ERP systeem goed te integreren. Verder is het de vraag wanneer je überhaupt moet overwegen om een systeem te moderniseren. Maarten Brisko van Pantheon Automatisering, belicht de ERP behoeften voor de komende jaren en de beste aanpak om ze te vervullen.

Focus op digitale samenwerking

De time-to-market wordt korter, het aantal productvarianten blijft groeien en klanten stellen hogere eisen aan de leversnelheid. Daar zijn ERP systemen niet op ingericht. Ze bieden geen ondersteuning bij de samenwerking tussen producenten, groothandels, distributeurs en detaillisten. Dat kan bijvoorbeeld een probleem opleveren bij e-commerce activiteiten, waar het voorraadbeheer en transport vaak zijn uitbesteed en veel goederen retour komen. Ook initiatieven op het gebied van ketenintegratie vragen om meer koppelingen tussen systemen. ERP leveranciers moeten inspelen op die ontwikkelingen door bedrijfsdata beschikbaar te stellen op de verschillende platforms van samenwerkende partners. Met middleware zijn hiervoor interface-lagen te ontwikkelen. Dat hebben lang niet alle ERP leveranciers al voor elkaar. De systemen zijn vaak louter gericht op (interne) transacties. Ze moeten dus uitgerust worden met een ‘logistieke motor’ die ketenprocessen integraal aansturen.

Beter benutten van bedrijfsdata

Artificial intelligence, data science modelling en predictive analytics zijn sterk in opkomst. De methoden en technieken hiervoor worden ook ingezet voor logistieke processen. Neem Available To Promise (ATP), een methode om te bepalen wanneer de gevraagde hoeveelheid van een artikel leverbaar is, waarbij allerlei invloedsfactoren ingecalculeerd worden. Hiervoor is real time data nodig omdat processen vertraging kunnen oplopen. Opkomende technieken en modellen bieden onder meer hiervoor een oplossing. Data science modelling wordt bijvoorbeeld gebruikt om koopgedrag te analyseren (market basket analysis) en de voorraad te optimaliseren. Predictive analytics maakt het mogelijk om te voorspellen welke producten wanneer en in welke hoeveelheden verkocht zullen worden. IT-bedrijven gebruiken verschillende tools voor het analyseren en inzetten van data. Dus moeten ERP leveranciers zorgen dat de meest gangbare tools zijn te integreren met hun systemen om de eigen business logica te versterken als een business case daarom vraagt.

 
De toekomst van ERP volgens Pantheon Automatisering
 

Triggers voor innovatie

ERP systemen die naar de cloud zijn overgebracht moeten toegankelijk zijn voor elk type device: van PC tot tablet en mobiel. Daarom hebben de nieuwste ERP releases nu een zogeheten responsive design. Een ander probleem is dat bedrijven die functionaliteit missen gevangen zitten in een bolwerk van maatwerksoftware. Dat maakt het beheer complex en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit tijdrovend. Bij dergelijke bedrijven worden vaak ‘work arounds’ bedacht, krijgen medewerkers ook mondelinge instructies en worden vaak Excel bestanden gebruikt. Ook als een ERP leverancier je verplicht over te stappen naar een nieuwe release omdat de vorige niet meer ondersteund wordt, is het tijd om alternatieven te overwegen. Dat geldt zeker als de leverancier alleen een order wil scoren en weinig duidelijkheid geeft over de implementatie en nazorg.

Begin met een business case

Het heeft weinig zin om direct bij leveranciers aan te kloppen voor modernisering van het ERP systeem. Laat eerst een projectgroep bepalen wat je ermee wilt bereiken. Daarbij moet een link gelegd worden tussen bedrijfsdoelen en het versterken van de digitale samenwerking. Ga in gesprek met je bestaande partners en zoek ook nieuwe partijen waaraan je de business case voorlegt. Dat geeft je nieuwe inzichten om het applicatielandschap te verbeteren en te bepalen welke leverancier de beste kennispartner is om de business case invulling te geven. Kernvraag bij dit alles is of de voordelen van innovatie opwegen tegen de tijd en de investeringen die nodig zijn.

Doe je boodschappen pas na het eten

Flitsende demo´s vergroten de trek in een nieuw systeem. Maar blijf alert en laat je niet te snel verlokken tot een implementatie van een volledige suite. De impact om de gewenste graad van automatisering te bereiken wordt nog altijd onderschat. Het devies is: eerst structureren, dan automatiseren en vervolgens optimaliseren. Bedenk daarbij dat de markt steeds dynamischer wordt. Dus moet het ERP systeem aanpasbaar zijn, zowel wat betreft de functionaliteit als schaalbaarheid en connectiviteit. Daarom is het raadzaam te kiezen voor een flexibel en open systeem met groeipotentie.

Tot slot: het aanschaffen van een (nieuw) ERP systeem is geen tijdrovende en dure investering als je het selectietraject zorgvuldig aanpakt.

Bron: Pantheon Automatisering


Suggesties om verder te lezen

Zo voorkomt u dat uw IT project ook mislukt (Artikel)
Nieuwe software is nieuwe kennis (Artikel)
Zo pakt u uw softwareproject aan (PDF)

Gratis voor u beschikbaar

ERP box – Voor iedere organisatie die bezig is of gaat met nieuwe ERP software