Ontwikkelingen van ERP software | Isah - ICTinformatiecentrum.nl

Ontwikkelingen van ERP software volgens Isah Business Software

  • Verregaande digitalisering van de industrie: slim produceren en slim samenwerken in de keten.
  • Meer werken met taakgerichte applicaties.
  • Met realtime informatie sneller inspelen op een veranderende vraag van de markt.


Belangrijkste ontwikkelingen rondom ERP software in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren heeft er een verregaande digitalisering van de industrie plaatsgevonden. Deze vierde industriële revolutie wordt in Nederland aangeduid met de term ‘Smart Industry’ en bestaat uit drie belangrijke deelgebieden:

  • Slim produceren – Door machines en systemen met elkaar te koppelen wordt er onderling informatie uitgewisseld. Doel hiervan is om een digitale fabriek te creëren die realtime inzicht geeft in wat er precies gebeurt op de productievloer.
  • Slim samenwerken – Informatie wordt niet alleen binnen het bedrijf tussen medewerkers gedeeld, maar ook tussen diverse schakels in de keten. Door slimme communicatie en het delen van data met klanten en leveranciers kan de volledige supply chain geoptimaliseerd worden. Deze vorm van ketenintegratie vergroot de innovatiesnelheid. Wanneer bedrijven realtime op de hoogte zijn van wanneer onderdelen geleverd worden, kan daar in het eigen proces op ingespeeld worden.
  • Slimme producten – Dankzij het internet of things kunnen apparaten onderling communiceren en data uitwisselen. Hierdoor kunnen processen automatisch gemonitord worden en apparaten zelfstandig anticiperen op bijvoorbeeld eventuele haperingen in het proces.

Belangrijkste eigenschappen van de huidige generatie ERP oplossingen

Een belangrijke eigenschap van de huidige generatie ERP oplossingen is dat er steeds meer gewerkt wordt met taakgerichte applicaties. Oorspronkelijk werd er – wanneer we het over ERP hadden – geredeneerd vanuit een applicatie die op het bedrijf aanwezig was. Tegenwoordig worden de juiste techniek, het juiste device en de specifieke functionaliteit met elkaar gecombineerd voor specifieke toepassingen. Uiteraard gebeurt dit wel op basis van één database, zodat er één versie van de waarheid is. Per rol of per situatie is de informatiebehoefte anders, waardoor een backoffice medewerker wellicht nog wel achter een desktop werkt. Voor een productie- of warehousemedewerker is dat echter minder praktisch. Naast een desktop ERP applicatie zijn er daarom diverse taakgerichte applicaties voor bijvoorbeeld smartphones, tablets, touchscreens, scanners en smart glasses.’

Ontwikkelingen rondom ERP software in de komende jaren

De trends van de afgelopen jaren zullen zich de komende tijd verder doorzetten. Smart Industry gaat een grote vlucht nemen en slim produceren in combinatie met slim samenwerken in de keten wordt een randvoorwaarde om als maakbedrijf succesvol te blijven en een koppositie te behouden. Organisaties zullen ERP bovendien steeds meer gaan inzetten als informatiesysteem in plaats van een administratie- en registratiesysteem. Realtime informatie wordt key. Alleen wanneer er realtime inzicht is, kan immers snel ingespeeld op de snel veranderende vraag van de markt.

 
Ontwikkelingen van ERP software volgens Isah
 

Voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen

Maakbedrijven zijn de afgelopen jaren in groten getale aan de slag gegaan om hun productievloer te digitaliseren. Ook op het gebied van ketenintegratie worden de eerste stappen gezet. Het feit dat er bij veel (familie)bedrijven momenteel een nieuwe generatie aan het roer staat, draagt bovendien bij aan een feit dat automatisering steeds hoger op de agenda komt. De jongere generatie realiseert zich namelijk maar al te goed dat de gebruikerservaring die men als consument heeft ook verwacht wordt van business applicaties. De behoefte aan meer grip en inzicht groeit. En daarmee groeit ook de behoefte aan softwarepartners die dezelfde taal spreken en die maakbedrijven kunnen helpen op dit vlak.

Gemiste kansen bij twijfel over nieuwe ERP software

Het overstappen naar een nieuw ERP systeem roept bij veel mensen een gevoel van weerstand op. Verandering is immers spannend en in het nieuws hoor je regelmatig ‘horrorverhalen’ over implementaties die langer duren of veel meer kosten met zich meebrengen dan gepland. Natuurlijk schrikt dat af. Met name organisaties die met een maatwerkoplossing werken, zijn vaak erg terughoudend in het switchen naar nieuwe software. Hun maatwerkoplossing voelt immers als gegoten. Toch schuilt hierin een groot gevaar. Onze ervaring is namelijk dat maakbedrijven waar maatwerksoftware draait veel meer moeite hebben om mee te gaan met de laatste technologische ontwikkelingen. Bovendien zijn bedrijven met maatwerksoftware vaak afhankelijk van een aantal kennishouders binnen het bedrijf, die veel afweten van de ontwikkelde softwareoplossing. Dat brengt grote risico’s met zich mee, wanneer zo’n sleutelfiguur de organisatie verlaat. Door te kiezen voor een ERP leverancier die gespecialiseerd is in uw business, zorgt u ervoor dat u als maakbedrijf future-proof bent en veel sneller kunt meeliften op nieuwe ontwikkelingen, zoals supply chain integration, internet of things en big data.

Belangrijkste signalen om een nieuwe ERP oplossing te overwegen

Een van de belangrijkste signalen om na te denken over uw ERP oplossing is het moment dat uw bedrijf de grip en het overzicht op uw processen verliest. Een veel voorkomende reden hiervan is dat bedrijven een (snelle) groei doorgemaakt hebben, waardoor de processen die elkaar voorheen logischerwijs opvolgden nu ineens veel complexer zijn geworden. Maar uiteraard zijn er tal van andere redenen te noemen waardoor de grip verminderd. Werd voorheen bijvoorbeeld de productie veel uitbesteed en wordt dit nu steeds meer ‘in huis’ gedaan. Of bent u van een projectenorganisatie steeds meer ordergestuurd gaan werken. Als de grondvorm van uw bedrijf is veranderd, is de kans groot dat uw ERP niet meer past. Dit kenmerkt zich vrijwel altijd in het verliezen van grip en inzicht.Indien een dergelijke situatie zich voordoet, is het belangrijk om uw processen onder de loep te nemen en te bepalen waar optimalisatie nodig is. Dat kan door uw huidige ERP systeem opnieuw in te richten en beter aan te laten sluiten bij uw huidige business. Maar het kan ook gebeuren dat uw huidige ERP oplossing niet meer passend is en u op zoek zult moeten naar een nieuwe aanbieder. Wanneer u bezig bent met het optimaliseren van uw processen is het altijd verstandig een adviseur in de arm te nemen. Deze adviseur kan met een frisse blik naar uw processen kijken en u helpen relevante pijnpunten boven water te brengen. Samen kunt u dan bepalen of een herimplementatie een oplossing biedt of dat er een nieuw ERP pakket nodig is.

Bron: Isah Business Software

Terug naar ERP ontwikkelingen