Ontwikkelingen van ERP software | Quartess - ICTinformatiecentrum.nl

Ontwikkelingen van ERP software volgens Quartess

  • Bedrijven gaan meer processen automatiseren en papierstromen digitaliseren.
  • ERP software wordt intuïtiever, gebruiksvriendelijk en steeds vaker in de cloud.
  • In ERP systemen gaat artificial intelligence een grotere rol spelen.


Belangrijkste ontwikkelingen rondom ERP software in de afgelopen jaren

Een belangrijke trend is dat bedrijven steeds meer processen automatiseren en papierstromen willen vervangen door digitalisering. Dat hoeft niet altijd binnen het ERP systeem zelf te gebeuren. Een voorbeeld is het automatiseren van de stroom ontvangen facturen, waarbij data van een PDF factuur wordt afgelezen, goederenontvangsten worden gematched middels een interface met het ERP systeem, de factuur vervolgens digitaal wordt rondgestuurd naar de budgethouder(s) en na goedkeuring betaalbaar wordt gesteld. Niet veel ERP systemen zullen dit in de standaard hebben, specifieke leveranciers bieden deze oplossingen.

Een ander voorbeeld van papierloos maken is de shopfloor. Planningsinformatie (waar moet aan gewerkt worden), registratie van uren en materiaalbewegingen middels scanners en/of touchscreens worden noodzakelijk voor moderne maakbedrijven. Ook het gebruik van ERP software in de cloud is sterk in opkomst. Bedrijven willen af van de verantwoordelijkheid om upgrades zelf te moeten doen, etc. Overigens geldt dat niet voor iedereen. Sommige sectoren (aerospace & defence, medical devices) zijn door strikte regelgeving nog beperkt in het gebruik van software in de multi tenant cloud.

Belangrijkste eigenschappen van de huidige generatie ERP oplossingen

Gebruiksvriendelijkheid is altijd een belangrijk punt geweest, maar met de huidige generatie schoolverlaters toch in een ander perspectief komen te staan. De generatie die is opgegroeid met een iPhone verwacht intuïtieve en aantrekkelijk ogende software. ERP leveranciers geven invulling aan deze wensen. Connectiviteit ten behoeve van het uitwisselen van data met andere systemen (van leveranciers of klanten) dient mogelijk te zijn. En dan wel zodanig dat een upgrade niet onmiddellijk het herschrijven van een interface noodzakelijk maakt. Intelligente koppelingen dus, op basis van gestandaardiseerde XML berichten en/of API’s.

 
Ontwikkelingen van ERP software volgens Quartess
 

Ontwikkelingen rondom ERP software in de komende jaren

Gebruik van de systemen middels een abonnement in de multi tenant cloud (wat iets anders is dan de server met software in een datacenter plaatsen), is sterk in opkomst. Klanten gebruiken dezelfde codebase, maar zijn strikt gescheiden van elkaar voor wat betreft data. Onderscheidend zijn die multi tenant cloud systemen die dan nog steeds in hoge mate aanpasbaar zijn, waardoor de fit op bedrijfsprocessen optimaal is en die ‘last mile functionality bieden’ voor een specifiek segment (ter voorkoming van aanpassingen en/of maatwerk). Daarnaast zal artificial intelligence een rol gaan spelen in ERP systemen. Zoals we tegen ‘Siri’ of onze auto praten om opdrachten te geven of vragen te stellen, zo zal dat ook voor ERP software mogelijk zijn (en is het deels al). Dit alles met oog op een zo hoog mogelijke productiviteit en gebruiksgemak.

Voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen

Belangrijk is om de ontwikkelingen van het huidige ERP systeem op de voet te volgen. Is de leverancier bezig met de toekomst? Staan genoemde zaken op de roadmap? Zo niet, dan is het tijd om (tijdig!) een ander systeem te overwegen.

Gemiste kansen bij twijfel over nieuwe ERP software

Allereerst biedt ERP de kans om bedrijfsprocessen op een gestandaardiseerde en dus gecontroleerde wijze te laten plaatsvinden. Hoe meer mensen in een organisatie of hoe hoger de groeiverwachting, hoe belangrijker dit is om een constante kwaliteit te garanderen. Daarnaast is productiviteit in het geding. Zonder ERP systeem is er veel sprake van dubbele invoer van data, van zoeken naar informatie, van meerdere ‘waarheden’, etc. Een goed ERP systeem is de backbone van een organisatie en onmisbaar voor groei.

Belangrijkste signalen om een nieuwe ERP oplossing te overwegen

Als de roadmap belangrijke zaken ontbeert met betrekking tot digitalisering en als er geen cloudstrategie is, dan wordt het tijd om na te denken over alternatieve systemen.

Bron: Quartess

Terug naar ERP ontwikkelingen