PLM software en PLM systemen – ICT informatiecentrum

PLM software en PLM systemen

  • Wat is PLM software en product lifecycle management?
  • Verschil tussen PLM en PDM
  • Bekijk de software en PLM leveranciers

PLM software helpt bedrijven die producten maken met het automatiseren van de processen en het digitaliseren van de informatiestromen van de volledige levenscyclus van hun producten. Die levenscyclus begint bij het productidee en productontwerp en eindigt bij recycling. Het beheer van de levenscyclus wordt product lifecycle management of PLM genoemd. De ondersteunde software is PLM software of wordt aangeduid als PLM systeem.

Wat is product lifecycle management?

Product lifecycle management is vooral relevant voor bedrijven in de maakindustrie. In deze sector worden klantopdrachten of eigen ideeën vertaald in fysieke producten, zoals machines, apparaten of hoogwaardige onderdelen. Hoewel alle producten qua eigenschappen en maakproces verschillen, doorlopen deze allemaal een vergelijkbare levenscyclus.

Opbouw levenscyclus

De levenscyclus van een product begint met een verzoek van een klant of een eigen idee. Als eerste ontwerpt en test u het product. Zo nodig wordt een octrooi of certificering aangevraagd. Het product wordt vervolgens ontwikkeld, geproduceerd, geleverd, geïnstalleerd en in gebruik genomen. Tijdens de gebruiksfase moet onderhoud plaatsvinden. Na afloop van de gebruiksperiode wordt het product gerecycled. Het volgen en beheersen van deze cyclus is product lifecycle management, afgekort met PLM. De software die u daarbij helpt en de processen rondom het lifecycle management aanstuurt, is PLM software of een PLM systeem.

PLM software in maakprocessen

Met PLM software worden de ontwerpactiviteiten als proces ingericht, zodat deze kunnen worden bewaakt en geanalyseerd. De software ondersteunt het maakproces en werkt tegelijk voor meerdere afdelingen en disciplines. Alle data blijft daarbij bewaard op een centrale plaats, maar is altijd en overal toegankelijk voor daarvoor bevoegde medewerkers. Daarnaast zorgt het PLM systeem ervoor dat documenten kunnen worden uitgewisseld en dat er digitale communicatie kan plaatsvinden, zonder dat iemand zich zorgen hoeft te maken over de veilige opslag van de gegevens.

Product compliance

PLM software speelt ook een rol bij product compliance, zodat bewaakt wordt dat het product en het maakproces voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Verder wordt het door het gebruik van de software en de integratie met andere systemen eenvoudiger om de productiekosten onder controle te houden en verkoopactiviteiten terug te koppelen, zodat deze gebruikt kunnen worden voor procesverbetering.

PLM of PDM?

Product lifecycle management (PLM) wordt vaak verward met product data management (PDM), omdat de toepassingen op hetzelfde terrein liggen. Feitelijk is PDM echter een onderdeel van PLM. Veel bedrijven die denken een PLM oplossing nodig te hebben, zoeken dan ook vaak een oplossing die met PDM software gerealiseerd kan worden.

Wat is PDM?

Tijdens de levenscyclus wordt veel gestructureerde en ongestructureerde data over een product gegenereerd. Dat zijn bijvoorbeeld ontwerpgegevens (CAD data, 2D- en 3D-tekeningen, metadata), maar ook communicatie daarover met klanten en collega’s, beschrijvingen, rapporten van tests, databases met ruwe data voor berekeningen, documentatie en instructies, handleidingen, marketingmateriaal, verslagen van periodieke controles, schaderapporten en allerlei andere data en documentatie. Product data management is de discipline die tot doel heeft al deze gegevens te verzamelen, op te slaan, toegankelijk te maken en veilig te beheren.

Verschillen tussen PLM en PDM

Product data management of PDM is dus een onderdeel van PLM en dient een eigen doel. Waar PLM zich richt op het beheer van de levenscyclus, inclusief alle processen die daarmee samenhangen, is PDM gericht op het beheer van de data en datastromen rondom een product. De scope van PDM is kleiner dan die van PLM. Het grootste deel van de gegevens die PDM verwerkt, wordt gegenereerd en beheerd binnen de ontwerpafdeling. Als gevolg daarvan zijn de kosten van een PDM oplossing een stuk lager dan die van PLM software.

Ook is PLM in tegenstelling tot PDM een bedrijfsbreede discipline. Daardoor heeft het meer raakvlakken met andere onderdelen van het bedrijfsproces. De implementatie van PLM software is daardoor complexer en kost meer tijd en geld. De implementatie van PLM vindt daarom vooral plaats bij grotere bedrijven.

Daarnaast is er tussen PLM en PDM ook een verschil in focus. Doordat PLM de gehele levenscyclus bestrijkt, is tijd een belangrijke factor. Het registreren en bijhouden van planningen en afhankelijkheden is daarom een belangrijke functie van product lifecycle management. PDM heeft eerder een archieffunctie (records management) en daardoor een constanter karakter.

Lees verder
Wat is product lifecycle management?
PLM software selecteren
PLM leveranciers