Product lifecycle management – ICT informatiecentrum

Product lifecycle management, PLM

  • Wat is product lifecycle management?
  • Over toepassingen, trends en het belang van PLM in de maakindustrie
  • Bekijk de software en PLM leveranciers

Product lifecycle management als strategie

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is PLM niet zozeer een technologie. Het kan beter gezien worden als een strategische aanpak rond de hele levenscyclus van een product. Deze aanpak is dan ook integraal en betrekt alle disciplines van het bedrijf erbij. De software is een hulpmiddel dat nodig is om de aanpak te laten slagen, omdat deze transparant, repeterend, persoonsonafhankelijk en efficiënt wordt. Als organisatie stelt u uiteraard zelf het hoofddoel van PLM vast. Dan kan bijvoorbeeld kostenreductie zijn, het stimuleren van het innoverend vermogen of het verbeteren van de productiviteit.

Om deze strategische doelen te bereiken worden meerdere aanpakken en technieken ingezet. PLM is daarom vaak een combinatie van verschillende disciplines en oplossingen, zoals:

  • Product data management (PDM)
  • Engineering data management (EDM)
  • Change management
  • Computer aided manufacturing (CAM) en simulatie
  • Computer integrated manufacturing (CIM)

Toepassing van product lifecycle management

PLM is binnen veel verschillende industrieën en branches toepasbaar. De meest voor de hand liggende toepassingen is daar waar concrete producten gemaakt worden. In de maakindustrie en in het bijzonder de machine- en apparatenbouw, wordt dan ook steeds vaker gebruik gemaakt van PLM software. Daarnaast kan PLM toegepast worden in alle productieprocessen waarbij de levenscyclus van het eindresultaat vergelijkbare stappen kent als bij machine- of apparatenbouw. Dat geldt bijvoorbeeld voor de levenscyclus van energiecentrales of andere bouwwerken. Er zijn inmiddels ook situaties bekend waarin diensten als product gezien worden, waarop de principes, technieken en strategie van product lifecycle management toegepast worden.

Gebruikers van PLM

In eerste instantie werd PLM vooral ingezet bij grotere bedrijven, vooral vanwege het grote productievolume, de omvang van hun processen en de hoge kosten van PLM systemen. Inmiddels wordt product lifecycle management ook steeds vaker toegepast binnen het mkb. Ook product data management (PDM) wordt steeds vaker toegepast door kleinere organisaties. Verklaring daarvoor is dat de kosten van PDM in vergelijking met PLM een stuk lager zijn en de toegevoegde waarde sneller merkbaar is.

Digitalisering en PLM

De digitalisering van productieprocessen gaat steeds sneller. Het wordt in bedrijfstakken, zoals de auto-industrie, machinebouw of utiliteitsbouw, steeds gebruikelijker om van een product een zogenaamde ‘digital twin’ bij te houden. Hiermee wordt de levenscyclus van het product gesimuleerd. Aan de ene kant leidt deze digitalisering tot een grotere beheersingsbehoefte, omdat er veel meer informatie wordt gegenereerd. Aan de andere kant leidt digitalisering tot meer beheersingsmogelijkheden. Opslag en retrieval van data is digitaal uiteraard veel eenvoudiger.

Hogere eisen aan producten

Er worden steeds meer en hogere eisen gesteld aan producten: niet alleen prestaties zijn belangrijk, ook wordt vaker de nadruk gelegd op verantwoording over de veiligheid, zuinigheid en recycleerbaarheid. Het voldoen aan alle eisen en het aantonen daarvan brengt een enorme hoeveelheid documentatie en data met zich mee. Voor maximale doeltreffendheid in alle fasen van het product moeten deze doorlopend zijn bijgewerkt.

Flexibiliteit en PLM

Door eigen data en marktdata op een goede manier te gebruiken, worden klanten steeds voorspelbaarder. Door plotselinge druk van de markt blijven er echter altijd veel onvoorspelbare wensen en eisen van klanten bestaan. Omdat marktdruk wereldwijd is, kunnen veranderingen van alle kanten komen. Het op de markt brengen van producten staat daarom steeds vaker onder grotere tijdsdruk en er is meer behoefte aan flexibiliteit. Product lifecycle management kan hierbij een beheersende rol spelen, zodat flexibiliteit niet verandert in chaos.

Lees verder
Introductie op PLM software?
PLM software selecteren
PLM leveranciers