BI oplossingen | Verschillen - ICTinformatiecentrum.nl

BI oplossingen

 
BI oplossingen worden door bedrijven en organisaties gebruikt voor het analyseren en presenteren van data. Doel hiervan is om uit de data waardevolle informatie te verkrijgen die inzicht geeft in processen en prestaties. Op basis daarvan kunnen beslissingen beter onderbouwd worden en worden deze beter. Er zijn meerdere soorten BI oplossingen met verschillende functionaliteiten en toepassingen.

 

Lees alles over BI oplossingen, leveranciers en de selectie daarvan via de BI kennisbank!

[ KENNISBANK ]

 

Soorten BI oplossingen

Business intelligence oplossingen gebruikt u als u op basis van uw bedrijfsdata betrouwbare inzichten wilt krijgen en goede beslissingen wilt nemen rond uw eigen bedrijfsprocessen. Business intelligence oplossingen verschillen in functionaliteit, complexiteit en doelgroep. Het kiezen van een voor u goede BI oplossing hangt af van uw specifieke doelen, de beschikbare data en de expertise binnen uw organisatie om BI tools te kunnen gebruiken en aanpassen. Voorbeelden van BI oplossingen zijn:

 • Rapportage tools – Deze BI oplossingen stellen u in staat om data te verzamelen en om te zetten in begrijpelijke en door u te interpreteren rapporten. Vaak gaat het om standaard rapportages, zoals financiële rapporten. Maar ook heel specifieke rapporten zijn mogelijk.
 • BI dashboards – Dashboards geven een realtime visuele weergave van data, waaronder key performance indicatoren (KPI’s) en andere voor u belangrijke data. Dashboards zijn ontworpen om een snel overzicht te geven van de prestaties van uw organisatie.
 • Embedded BI – Hierbij maakt de BI functionaliteit deel uit van andere bedrijfssoftware, zoals uw ERP, CRM of financiële software. U hoeft in dit geval geen aparte BI oplossing aan te schaffen.
 • Big data oplossingen – Deze BI oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij u grote, complexe datasets wilt verwerken of analyseren.
 • Self service BI – Met self service BI tools kunt u zonder veel technische kennis zelf analyses en rapportages maken. Door deze tools neemt de toegankelijkheid van data analyse binnen uw organisatie toe.
 • Mobile BI – Hiermee heeft u BI functionaliteit tot uw beschikking via smartphones en tablets. Veel BI tools hebben apps voor mobiele toepassingen.
 • Data warehouses – Dit zijn BI oplossingen die uw data verzamelen uit verschillende bronnen binnen uw organisatie, deze opschonen en structureren en ze vervolgens opslaan in een centrale database. Deze is het datawarehouse. Vanuit de hierin verzamelde data zijn analyses en rapportages mogelijk.
 • Data mining – Data mining oplossingen ontdekken patronen en relaties in grote datasets door gebruik te maken van statistische methoden, machine learning en artificial intelligentie.

Functionaliteit van BI oplossingen

BI softwareoplossingen zijn volledig gericht op het verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van data. Hiermee kunt u beter inzicht krijgen in uw resultaten en bedrijfsprestaties, zodat u op basis daarvan analyses kunt maken en betere beslissingen kunt nemen. Ze helpen u om datagedreven te kunnen werken. BI tools kunnen variëren van eenvoudig dashboards tot uitgebreide systemen die geavanceerde analyses en data integratie mogelijk maken. De belangrijkste functionaliteiten van deze oplossingen zijn:

 • Dataverzameling en data integratie – BI software kan data verzamelen vanuit diverse bronnen, zoals uit databases, spreadsheets en externe systemen. Deze data wordt geïntegreerd en geharmoniseerd om daarna als uniforme en toegankelijke dataverzameling gebruikt te kunnen worden.
 • Data analyse en dataverwerking – De belangrijkste functionaliteit van BI software is het vermogen om grote hoeveelheden data te analyseren en te verwerken. Dit kan variëren van eenvoudige query’s en rapporten tot complexe data analyses en voorspellende modellering.
 • Rapportage en visualisatie – BI oplossingen bieden tools voor het maken van rapporten en visualisaties, zoals grafieken, dashboards en heatmaps. Door deze visualisaties kunt u relatief eenvoudig patronen, trends en inzichten in de data ontdekken en begrijpen.
 • Beslissingsondersteuning – Het hoofddoel van business intelligence is het ondersteunen van zakelijke beslissingen. BI tools bieden u inzichten die u helpen bij het in kaart brengen van kansen, het evalueren van alternatieven en het voorspellen van toekomstige trends.
 • Gebruikersinteractie en gebruikerstoegankelijkheid – Gebruiksvriendelijkheid wordt een steeds belangrijk deel van BI oplossingen. Ze zijn daarom vaak ontworpen met het doel dat ook niet-technische gebruikers gemakkelijk met de software overweg kunnen en inzichten kunnen krijgen.
 • Performance management – Veel BI tools bevatten functionaliteit voor het monitoren en managen van prestaties, waardoor u uw doelen effectiever kunt nastreven en uw strategieën zo nodig kunt aanpassen.
 • Mobiele toegang en cloud toegang – Steeds meer BI tools geven u toegang tot BI functies via mobiele apparaten. Dat vergroot de toegankelijkheid en flexibiliteit voor het geval u onderweg bent of op afstand werkt.

Verschillen tussen BI oplossingen

Business intelligence oplossingen verschillen op diverse aspecten van elkaar. Het is belangrijk deze verschillen te kennen en te bepalen hoe belangrijk deze voor uw organisatie zijn. U kunt verschillen constateren als u kijkt naar:

 • Basisfunctionaliteit – Verschillende BI tools bieden verschillende functies, eigenschappen en specialismen. Sommige zijn gericht op datavisualisatie, terwijl andere beter zijn in data mining, predictive analytics of realtime rapportages.
 • Integratie met andere systemen – Sommige BI oplossingen kunt u gemakkelijk integreren met andere databronnen of bedrijfssystemen, terwijl dat voor andere tools complex kan zijn. Koppelbaarheid met andere IT systemen is een belangrijk aspect.
 • Gebruiksvriendelijkheid – De mate van gebruiksvriendelijkheid varieert sterk. Sommige tools vereisen grote technische vaardigheden, terwijl andere nadrukkelijk zijn ontworpen voor gebruikers zonder technische achtergrond.
 • Schaalbaarheid – Sommige BI oplossingen zijn ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven, andere zijn vooral geschikt voor grote organisaties met complexere behoeften en grotere datavolumes. Schaalbaarheid is de eigenschap die ervoor zorgt dat BI tools met uw organisatie en behoeften mee kunnen groeien.
 • Kostenstructuur – Er zijn relatief goedkope en zelfs gratis BI oplossingen. Aan de bovenkant van het aanbod zijn er ook dure enterprise BI systemen. Kosten hebben vaak een relatie met de geboden functionaliteit, maar ook licentiestructuren, onderhoudskosten en de kosten voor implementatie en training spelen een rol.
 • Gebruiksvorm – BI oplossingen kunnen worden ingezet als on-premise systeem, als cloudoplossing of als combinatie van beide (hybride). Cloudgebaseerde oplossingen bieden meer flexibiliteit en lagere initiële kosten.
 • Dataverwerking en performance – Sommige BI tools zijn beter in staat om grote hoeveelheden data snel te verwerken. Dit is belangrijk als u met grote datasets werkt.
 • Mobiele eigenschappen – De beschikbaarheid van mobiele apps en de mate waarin een tool is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik kan per BI oplossing verschillen.
 • Flexibiliteit – Sommige BI tools bieden weinig mogelijkheden voor aanpassingen, terwijl andere zeer flexibel zijn en aangepast kunnen worden op de specifieke eisen.
 • Support en training – De mate en kwaliteit van klantenservice, training, documentatie en technische support kunnen per BI tool sterk verschillen.

Meer weten? Vind alle informatie via de BI kennisbank