Enterprise information management - EIM software

Enterprise information management – EIM

  • Wat is enterprise information management?
  • Welke EIM, ECM, DMS of dataoplossing heeft u nodig?
  • Maak kennis met EIM leveranciers, specialisten en oplossingen

 
Enterprise information management of EIM streeft naar een optimaal gebruik van alle beschikbare informatie in uw organisatie en minimale risico’s door het gebruik van deze informatie. Door de enorme toename aan documenten, data en bestanden in organisaties en de strengere regels voor het beheer daarvan, is er meer behoefte aan betrouwbare ICT oplossingen hiervoor. Hier maakt u kennis met de toepassing van enterprise information management, beschikbare EIM oplossingen en leveranciers.
 

“Gratis boekjes, whitepapers, checklists, artikelen, berichten en adviezen.”

[ KENNISBANK ]

 

Welke oplossing heeft u nodig?

Enterprise information management heeft raakvlakken met diverse andere ICT thema’s. Oplossingen kunt u daarom vanuit meerdere invalshoeken vinden. Lees dus ook meer over die thema’s als u een oplossing zoekt of spreek met EIM leveranciers om u bij uw keuze te helpen en goede beslissingen te nemen.

Wat is enterprise information management?

Enterprise information management (EIM) helpt bij het beheer van steeds grotere hoeveelheden waardevolle informatie waarover u binnen uw bedrijfsprocessen beschikt. Information management duidt op het beheer van verschillende soorten informatie die in de vorm van documenten, bestanden en data in uw organisatie aanwezig is. De term enterprise geeft aan dat EIM bedrijfsbreed wordt toegepast en dus uw gehele organisatie betreft.
 

“Maak kennis met de oplossingen voor enterprise information management.”

[ EIM LEVERANCIERS ]

Informatiemanagement

Bedrijfsbreed informatiemanagement helpt uw organisatie om maximaal voordeel te behalen uit alle in uw organisatie aanwezige informatie. Zonder goed informatiemanagement bestaat het risico dat de grote en steeds verder toenemende stroom aan informatie en content onbeheersbaar wordt. EIM richt zich daarom op het produceren, ontvangen, delen, analyseren en bewaren van al deze informatie. Integraal informatiebeheer is de laatste jaren via content management en business process management (BPM) geëvolueerd uit wat vroeger het terrein van documentbeheer en archiefbeheer was.

Lees verder over informatiemanagement.

EIM, ECM en DMS

Enterprise information management (EIM) is een overkoepelend begrip dat een aantal deelgebieden van informatiemanagement betreft die al langer bekend zijn en eigen oplossingen en leveranciers kennen. Document management is daar een voorbeeld van. Het beheer van documenten kan nu onderdeel zijn van een EIM systeem of enterprise content management (ECM) oplossing, maar werd voorheen gerealiseerd met een op deze taak toegespitst document management systeem (DMS). Hiervoor zijn nog altijd ook specifieke DMS systemen beschikbaar.

De hoeveelheid en diversiteit van documenten, bestanden en andere informatie is nu zo groot geworden dat een DMS systeem hiervoor niet meer toereikend is. Met de opkomst van het internet werd informatie al gauw beschikbaar in andere formaten dan traditionele documenten, zoals html, xml, beeld- en videobestanden. Om al deze bestanden te kunnen beheren, zijn enterprise content management systemen ontwikkeld. Het archiveren van digitale documenten, wat bij een DMS vaak los gebeurde, is bij veel ECM systemen geïntegreerd. Organisaties met een langdurige (wettelijke) bewaarplicht voor bepaalde informatie kunnen deze door records management beheren.
 
Lees verder
Wat is informatiemanagement
Informatiemanagement systemen
EIM projecten
Kennisbank
EIM leveranciers en adviseurs