BI software selectie | Tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

BI software selectie

De selectie van business intelligence software vereist een goede voorbereiding en een professioneel selectieproces. Fouten of niet-optimale keuzes die in deze fase gemaakt worden, worden vaak pas opgemerkt tijdens de implementatiefase of gebruiksfase. In de meeste gevallen is er dan geen weg meer terug en komt u voor de keuze te staan of u de fouten gaat accepteren of dat u het project stopt. Deze pijnlijke beslissingen kunt u voorkomen door de eerste fases van uw project goed aan te pakken. Hoe u dat doet en welke informatie u daarbij nodig heeft, leest u uiteraard in de gratis BI box.

Enkele tips over BI software selectie hebben wij vast op een rijtje gezet.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Tips over BI software selectie

 • BI softwareprojecten zijn complexe ICT projecten, ondermeer vanwege het enorme aanbod van BI systemen, de lastige analyse van uw bedrijfsproces en de vele mogelijkheden om BI software te configureren. Hulp is bijna altijd nodig. Wacht daar niet mee tot u vastloopt.
 • Vaar bij BI software selectie niet blind op wat externe consultants u adviseren. Bouw altijd ook zelf kennis op over het selectie- en implementatietraject. Zorg dat u iedere keuze zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
 • Maak gebruik van een BI software specialist die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche.
 • Richt u niet te snel op grote spelers op de BI software markt. Voor u minder bekende BI software en BI dienstverleners bieden vaak oplossingen met heel eigen eigenschappen en voordelen.
 • Maak met iedereen die bij uw BI softwareproject betrokken is over alles wat het selectietraject aangaat goede afspraken en leg die altijd vast.
 • Een goede business case is essentieel om de kwaliteit van uw keuze te kunnen bepalen. Stuur deze tijdens het project bij. Omstandigheden kunnen tijdens het project veranderen.
 • In de selectiefase is voor BI software leveranciers niets een probleem en alles kan opgelost worden. Zorg ervoor dat u doorvraagt, garanties krijgt en referenties kent. Daarmee voorkomt u dat beperkingen van een BI pakket pas blijken als de implementatie ervan al is begonnen.
 • Beoordeel een BI oplossing niet alleen op de specificaties van de software zelf, maar met name ook op de kwaliteit van de leverancier ervan. Na de BI software selectie, wacht er een periode van intensieve samenwerking met de leverancier. Zonder voldoende ‘klik’ zal uw BI softwareproject stroef verlopen, met alle gevolgen van dien.
 • Voorkom dat uw BI softwareproject qua kosten en planning ontspoort. Controleer tijdens de selectiefase welke leveranciers u de meeste zekerheden bieden en realiseer u dat van ‘minderwerk’ zelden sprake is en van ‘meerwerk’ bijna altijd.
 • Het is onmogelijk om via een online selectietool of een kort telefonisch interview BI software te selecteren. De gesuggereerde ‘onafhankelijkheid’ van dergelijke diensten is in werkelijkheid niet meer dan het adviseren van oplossingen waarvoor de leverancier daarvan voor de uitkomst van dit advies betaalt.
 • Nog heel veel meer visies, tips en adviezen over BI software selectie leest u in de BI box.