Wat is business intelligence? - ICTinformatiecentrum.nl

Wat is business intelligence?

 
Business intelligence (BI) helpt u bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen. Hiervoor geeft BI u inzicht in prestaties, trends, resultaten, ontwikkelingen en verbanden. BI gebruikt hierbij de in en rondom uw organisatie aanwezige data. Dankzij datamining en datawarehousing beschikt u over deze data in één systeem. De tijd dat BI oplossingen groot en duur waren, ligt inmiddels ver achter ons. Ook kleinere organisaties kunnen gebruik maken van business intelligence en laagdrempelige BI tools.

Definitie business intelligence

Business intelligence (BI) heeft tot doel om de in uw organisatie aanwezige data als kennis te kunnen gebruiken voor een betere aansturing van uw bedrijfsprocessen. Data moet hiervoor worden verzameld, omgezet en/of geanalyseerd. Effectiviteit, efficiëntie en betere en snellere beslissingen behoren tot de belangrijkste voordelen van business intelligence. Het eerste deel van het begrip, ‘business’, slaat op uw zakelijke activiteiten. Intelligence heeft betrekking op het feit dat de verkregen informatie beslissingsondersteunend moet zijn. Deze informatie gaat over klanten, de markt, concurrentie, processen in uw eigen organisatie, enz.

Van gegevens naar informatie

Iedere organisatie moet praktische en strategische beslissingen nemen over financiële, commerciële, logistieke of andere operationele processen in de bedrijfsvoering. Voor het nemen van die beslissingen is actuele en betrouwbare informatie noodzakelijk. Deze informatie wordt verkregen uit data. Gegevens zijn niet per definitie betekenisvol. Pas als gegevens met elkaar in verband zijn gebracht en op de juiste manier geïnterpreteerd kunnen worden, kan uit gegevens betekenisvolle informatie verkregen worden. De gegevens waaruit informatie verkregen kan worden zijn niet altijd direct beschikbaar. Enerzijds komt dat omdat niet duidelijk is welke gegevens binnen de organisatie beschikbaar zijn. Anderzijds zijn veel gegevens verstopt in verschillende softwareoplossingen, waardoor deze moeilijker vindbaar en beschikbaar zijn.

Business intelligence biedt voor dit hele traject de oplossing. BI oplossingen zorgen voor het verzamelen van de gegevens uit de verschillende systemen, biedt de tools om deze gegevens te verwerken, te interpreteren en te presenteren en zorgt er zo voor dat van uit de ‘verstopte’ gegevens informatie verkregen wordt waarmee betere beslissingen mogelijk zijn.

Belang van business intelligence

BI oplossingen helpen u om beschikbare gegevens om te zetten in informatie waarmee u operationele en strategische beslissingen kunt nemen en onderbouwen. Uw bedrijfsprocessen kunt u hiermee optimaliseren. Ook klantgerichtheid en winstgevendheid kunnen door gebruik van de juiste business intelligence tools verbeteren. Het kan u inzicht geven in de beste markten om op actief te zijn, geeft u aan welk soort klanten u het meeste opleveren, geeft u inzicht in uw concurrentiepositie of geeft u bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van een tariefswijziging op uw winstgevendheid en positie in de markt.

Datamining en datawarehousing

Business intelligence biedt u de mogelijkheid voor rapportages en analyses gebaseerd op gegevens die aanwezig zijn binnen uw bedrijfsproces. Denk daarbij aan gegevens vanuit uw ERP software, uw CRM systeem, uw voorraadbeheerssysteem, document management oplossing of financiële pakket. Datamining is het proces waarbij de BI oplossing in deze systemen de gegevens vindt en verzamelt op een centrale plaats. Deze centrale plaats wordt aangeduid met datawarehouse. Alleen bij grote BI oplossingen wordt er ook daadwerkelijk een apart datawarehouse gebouwd. Bij moderne en kleinere BI oplossingen worden de benodigde gegevens doorlopend en direct (zonder tussenkomst van een datawarehouse) uit de verschillende systemen gehaald.

Self service BI

Business intelligence werd jaren geleden geassocieerd met complexe en dure projecten bij grote bedrijven. Dat is inmiddels niet meer het geval, vooral door de komst van self service BI. Deze doe-het-zelf vorm van business intelligence bestaat uit oplossingen die relatief eenvoudig zijn te implementeren in kleinere organisaties. Beheer en gebruik van deze business intelligence software is zonder tussenkomst van externe partijen mogelijk. Voorbeelden van self service BI tools zijn Power BI, QlikView, Tableau en Zoho Analytics.

Meer weten? Vind alle informatie via de BI kennisbank