Wat is datagedreven werken? – ICTinformatiecentrum.nl

Hoe u door datagedreven werken een datagedreven organisatie wordt

  • Wat is datagedreven werken?
  • Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
  • Bekijk oplossingen, specialisten, informatie en meer.

 


 
Datagedreven werken heeft een hoge prioriteit bij organisaties die beginnen met hun digitale transformatie. Logisch, want data speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Bij bijna alles wat bedrijven online en in sommige gevallen ook offline doen, wordt door talloze IT systemen data opgeslagen. Als een organisatie op een effectieve manier gebruik maakt van dat enorme aanbod aan data, dan noemen we dat een datagedreven organisatie.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Om datagedreven werken tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat het concept van datagedreven werken door uw gehele organisatie doorgevoerd wordt. Omdat dit een heel andere manier van denken en organiseren vereist, moet er bijna altijd binnen een organisatie een grote cultuuromslag plaatsvinden. Pas als iedereen binnen uw organisatie datagericht denkt en werkt, wordt het meeste uit de beschikbare data gehaald en kunt u beter onderbouwde managementbeslissingen nemen. Deze leveranciers en specialisten kunnen u helpen om de transitie naar een datagedreven organisatie in gang te zetten en goed uit te voeren.

Wat is een datagedreven organisatie?

Als datagedreven organisatie neemt u uw managementbeslissingen op basis van feiten. Deze feiten zijn in vorm van data door de tijd heen verzameld, al dan niet door uw eigen IT systemen. Door data op een juiste manier te verwerken en te analyseren met behulp data analytics en business intelligence oplossingen, kunt u waardevolle inzichten verwerven. Uit grote hoeveelheden ruwe informatie worden objectieve conclusies getrokken, zonder inmenging van welke vorm van emoties dan ook. Als in uw organisatie datagedreven gewerkt wordt, erkent iedere medewerker de potentiële waarde die data heeft en streven zij allemaal naar het nemen van op data gebaseerde beslissingen. Data biedt hierdoor de mogelijkheid om uw bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen. Besluiten kunnen sneller en beter door u genomen worden. Een van de eerste vormen van datagedreven werken had te maken met ‘data driven marketing’. Dit betreft een manier waarop bedrijven zo veel mogelijk consumentendata verzamelen en analyseren, om zo hun marketingstrategieën doelbewust aan te kunnen passen om de winst te vergroten.

Welke voordelen biedt datagedreven werken?

Datagedreven werken biedt u diverse voordelen. Ten eerste kunt u snel en adequaat reageren op veranderingen binnen en buiten uw organisatie, omdat via analyses op de toekomst vooruitgedacht kan worden. Daarnaast zorgt het er voor dat benodigde informatie altijd snel voor u beschikbaar is en dat beslissingen data-onderbouwd genomen worden. Het beleid van uw organisatie verbetert hierdoor. Op data gebaseerde beslissingen zijn aanzienlijk betrouwbaarder dan beslissingen die niet op data gebaseerd zijn. Uw besluiten worden niet meer genomen onder invloed van emoties en vooroordelen, maar zijn terug te brengen tot heldere en onbetwistbare feiten. Met behulp van een datagedreven aanpak kunnen ook beperkende factoren binnen uw organisatie en uw activiteiten gevonden worden. Ook stelt data u in staat om verschillende bedrijfsprocessen te automatiseren. Een datagedreven werkwijze heeft zowel meer resultaat als minder kosten tot gevolg. Een win-winsituatie.

Basisboek data
Ontdek de waarde van data
Over hoe u een datagedreven organisatie wordt

Hoe wordt u een datagedreven organisatie?

Er zijn vijf aspecten die een rol spelen bij het transformeren tot een datagedreven organisatie: bedrijfscultuur, datakennis, datatools, data architectuur en steun van het management.

Bedrijfscultuur
Een datagedreven organisatie begint met de juiste denkwijze van iedereen binnen de organisatie. Managementbeslissingen worden in een datagedreven organisatie op een rationele manier genomen, met behulp van data analyse en zonder aannames en vooroordelen. Daarmee kan het lijken alsof de rol van een leidinggevende kleiner wordt, maar dat is niet zo. Een succesvolle datagedreven organisatie vereist een goede wisselwerking tussen zowel data als bestuurlijke inzichten. Het datagedreven beslissen wordt daarom ook wel ‘data informed beslissen’ genoemd, omdat de besluiten zelf uiteindelijk alsnog met een heldere geest en kennis van zaken door mensen genomen moeten worden. Het toepassen van deze werkwijze vergt vaak een grote cultuuromslag. Veel organisaties laten hun data-ambities daarom varen, als de cultuurverandering moeizamer blijkt te verlopen, dan aanvankelijk werd gedacht. Het verdient de voorkeur om de nieuwe manier van werken geleidelijk en op kleine schaal te introduceren. Zo worden uw medewerkers overtuigd van de potentie van data en datagedreven werken, zonder overweldigd te worden door een stortvloed aan nieuwe informatie.

Datakennis
Het uitvoeren van betrouwbare analyses vereist specialistische kennis. Een datagedreven organisatie beschikt daarom vaak over verschillende datawetenschappers (data scientists) en data analisten.

  • Het is de taak van een datawetenschapper om er voor te zorgen dat data altijd beschikbaar is en de kwaliteit van de beschikbare gegevens voortdurend verhoogd wordt. Een datawetenschapper is een deskundige als het gaat om het vergaren en verwerken van nieuwe informatie voor een database. Zijn of haar kennis bestaat niet alleen uit het soft- en hardwaregedeelte, maar betreft ook voor een aanzienlijk deel het privacy-aspect van de data. Ook heeft een datawetenschapper in veel gevallen de ruimte voor onderzoek naar nieuwe en verbeterde analysetechnieken.
  • Uitgebreide analyses binnen een organisatie worden gedaan door data analisten. Een data analist heeft als doel waardevolle inzichten te verwerven op basis van de beschikbaar gestelde gegevens. Analisten zetten de uitkomsten van hun analyses om in concrete aanwijzingen voor medewerkers van uw organisatie. Tevens wordt in toenemende mate verwacht dat ook andere medewerkers over basiskennis van data analyse beschikken, zodat zij in ieder geval alle analyses kunnen begrijpen en in sommige gevallen zelfstandig in staat zijn om eenvoudige analyses uit te voeren.

Datatools
Er is een grote variëteit aan oplossingen om waardevolle inzichten te verkrijgen uit gegevens, van data dashboards tot analysetools. Waar dashboards informatie visualiseren en analysetools complexe, niet direct voor de hand liggende verbanden proberen te vinden, kunnen waardevolle ontdekkingen bij kleinschaligere projecten ook al gedaan worden met een hele gangbare programma zoals Excel. Voor iedere organisatie is een datatool beschikbaar die aansluit bij de specifieke eisen. Daar zijn niet per definitie hoge kosten aan verbonden. Er zijn op de markt diverse betaalbare opties voor u beschikbaar.

Data architectuur
Het is voor u als datagedreven organisatie van belang om te weten welke informatiebehoefte er is (op welke vragen wilt u antwoord?) en over welke data u kunt beschikken. De zogeheten data architectuur die daarvoor nodig is, is onderdeel van de ondernemingsarchitectuur, die aangeeft hoe uw organisatie in de basis idealiter behoort te opereren. Belangrijk is om te streven naar een data architectuur die zich laat aanpassen op de grootte van uw informatievraag en het informatieaanbod. Voor verschillende doeleinden, zoals data analyse en datavisualisatie zijn er verschillende opslagtechnieken beschikbaar, van datalakes tot datawarehouses.

Steun van het management
Alhoewel het voor de hand liggend is, is het erg belangrijk dat er genoeg draagvlak is binnen het management en de directie van uw organisatie. Zonder hun steun kan een succesvolle overstap naar datagedreven werken niet gemaakt worden. Het is van belang dat het management beschikt over voldoende kennis over data, data management en data analytics. Alleen met goede data kunnen goede strategische beslissingen genomen worden. In sommige gevallen maakt een chief data officer (CDO) onderdeel uit van het management. Deze bevordert de positie van data en datagedreven werken binnen de organisatie. De CDO is verantwoordelijk voor alle aspecten van datagebruik binnen de organisatie.

Datagedreven werken vereist goed data management

Data management, dat gericht op de manier waarop een organisatie omgaat met de data, is van groot belang als u datagedreven werkt of die ambitie heeft. Door een enorme stroom aan informatie die meestal volledig opgeslagen wordt, kan het lastig zijn om overzicht te houden over alle facetten van het beheren van data. Data management gaat over het opslaan, actualiseren, beveiligen en bruikbaar maken van alle data binnen de organisatie. Lees hier meer over data management.

Informatie halen uit data

Het belangrijkste doel om een datagedreven organisatie te worden is om uw data te kunnen gebruiken voor analytische toepassingen. Hiermee kunt u waardevolle inzichten verwerven, om daarmee onderbouwde managementbeslissingen te kunnen nemen. Dit doel kan met een groot scala aan tools en toepassingen bereikt worden, waarmee aan de hand van algoritmes met hoge nauwkeurigheid op de toekomst vooruitgekeken kan worden. Het gebruik van informatie in combinatie met analysetechnieken levert voordelen op in zowel bedrijfsprocessen als bij klanttevredenheid. Dit resulteert in betere algehele prestaties van uw organisatie en daarmee ook betere financiële resultaten. Toch is de manier van het nemen van beslissingen door de jaren heen nog ongewijzigd: 90 procent van alle besluiten wordt alsnog op gevoel genomen. Alhoewel de verwachting is dat in de toekomst elke organisatie grotendeels zal functioneren op basis van data, zijn het nu vooral nog techbedrijven die het potentieel van hun gegevens waarmaken. Google en Amazon zijn daar voorbeelden van. Genoeg organisaties hebben deze ambitie, maar vaak ontbreekt de kennis om het datagedreven werken daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Starten met data

Het overstappen naar een datagedreven aanpak kost u ongetwijfeld veel tijd en moeite, maar is het in de meeste gevallen dubbel en dwars waard. De meeste organisaties beschikken over veel meer waardevolle informatie dan ze denken, wat in potentie veel kan opleveren. U hoeft zeker niet te wachten met het benutten van die aanwezige potentie. Er zijn meerdere laagdrempelige en betaalbare oplossingen voor analyse en datavisualisatie voor u beschikbaar om ook op een lager niveau te beginnen met de transformatie naar een datagedreven organisatie. Zet u de transitie in gang en wilt u in uw organisatie meer doen met data, maak dan gebruik van de informatie die u via de DATA kennisbank kunt vinden.

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank