Alles over big data | Wat is big data? – ICTinformatiecentrum.nl

Wat is big data?

Big data is het gevolg van de ontwikkeling dat er op steeds meer plaatsen en momenten, steeds meer gegevens worden vastgelegd en beschikbaar zijn. De bronnen ervan zijn divers en de data is zowel gestructureerd als ongestructureerd. Als het mogelijk is dat u verbanden kunt leggen tussen al die verschillende soorten gegevens, kan dat u nieuwe inzichten geven in marktkansen, klantgedrag en brancheontwikkelingen. Maar ook in maatschappelijke, economische, financiële, commerciële of politieke trends. Big data gaat over het halen van (management)informatie uit een grote hoeveelheid data uit een groot aantal verschillende bronnen.

Wie kan u helpen?
Vind hier oplossingen en leveranciers.

Eigenschappen van big data

Big data is een overkoepelend begrip voor de enorme toename van de hoeveelheid data die beschikbaar komt via ICT systemen, slimme apparaten (IoT ofwel internet of things) en online activiteiten, zoals websites, zoekmachines, webshops en social media. Alles wat hierbij gegenereerd wordt in de vorm van digitale gegevens, valt onder dit overkoepelende begrip. Als gegevens opgeslagen kunnen worden in tabelachtige structuren (denk aan SQL databases), dan is er sprake van gestructureerde data. Alle andere data heeft eigen, specifieke eigenschappen en laat zich vaak niet eenvoudig in een standaard tabelachtige database vastleggen. Dit is ongestructureerde data. Kenmerken ervan zijn dat:

  • De hoeveelheid data van enorme proporties is.
  • Het uitgangspunt is dat daarin veel nuttige informatie besloten ligt.
  • Het zowel gestructureerde als ongestructureerde data bevat.
  • Het relatief snel beschikbaar en bruikbaar moet kunnen zijn voor analyses en conclusies.

Waarom belangrijk?

Het tijdig kennen van trends, ontwikkelingen en specifieke kentallen biedt u op praktisch alle commerciële, economische, maatschappelijke of politieke terreinen houvast bij het nemen van beslissingen. Het stelt u in staat tijdig te anticiperen op veranderend gedrag of nieuwe situaties. In het verleden was daar bijna altijd gericht onderzoek voor nodig. Dankzij de grote hoeveelheden data die vrijkomt en opgeslagen kan worden bij geautomatiseerde systemen, is dat nu niet meer nodig. Big data bevat de gewenste managementinformatie. Aanvullende business analytics of business intelligence tools zorgen ervoor dat deze informatie uit de beschikbare data verkregen wordt.

Oplossingen

Twee aspecten spelen een belangrijke rol bij oplossingen voor big data. Ten eerste moet alle data opgeslagen, beheerd en beveiligd kunnen worden. Moderne (online) media voor dataopslag, zoals datacenters, bieden hiervoor de oplossing. Ten tweede zijn er softwareoplossingen of tools nodig die uit de grote hoeveelheden opgeslagen data middels data analyse de informatie halen die gebruikt kan worden als managementinformatie. Lees daarover meer in de sectie data analytics.

Big data
Big data
Over de kansen die big data biedt

 

Alle kennis over dataoplossingen bij elkaar

Kijk welke oplossingen en leveranciers u kunnen helpen en gebruik de informatie van de DATA kennisbank