Hosted VoIP | Bellen via de cloud - ICT informatiecentrum

Hosted VoIP

Uw telefooncentrale in de cloud

Bij Hosted VoIP is uw telefooncentrale onderdeel van een cloudoplossing. Dit past bij de trend in de zakelijke markt, waarin het steeds meer gebruikelijk is dat zaken die niet direct tot de kerncompetenties behoren, worden uitbesteed of als dienstverlening afgenomen. Bij Hosted VoIP is dat ook zo met uw telefooncentrale.

Telefooncentrale in de cloud

U kunt uw IP telefooncentrale laten ‘hosten’. Uw telefooncentrale staat dan ‘in de cloud’. Ergens op een server in een datacenter worden uw telefoongesprekken als datastromen ontvangen en verstuurd, zodat u altijd kunt blijven bellen binnen uw bedrijfsomgeving. Dit heet Hosted VoIP. Dat klinkt vreemder dan het lijkt: u doet iets vergelijkbaars met uw e-mail, website(s), CRM software of dataopslag, dus waarom zou u dat niet doen voor internetbellen?

VoIP provider

Een VoIP centrale wordt benaderd via het internet en handelt vervolgens alle inkomende en uitgaande gesprekken af, inclusief de bijbehorende functionaliteit, zoals nummerherkenning en de voicemail. Zo’n centrale kan vervolgens eenvoudig door een externe partij als dienst worden aangeboden. Die dienstverlener zorgt dan voor het onderhoud, de actualiteit van de software, back-up opties voor data én stroom, etc. De dienstverlening van de provider gaat zelfs vaak nog veel verder. Het enige dat u hoeft te doen, is het telefoontoestel aan te sluiten op het internet en u bent ‘in de lucht’, zolang er maar een internetverbinding is. Mocht die verbinding al eens wegvallen, dan zoekt de IP centrale van uw provider snel een alternatieve route. Uw medewerkers of uw klanten merken daarbij geen enkel verschil. Datzelfde geldt voor het faciliteren van medewerkers die thuis werken. Via het internet worden zij aangesloten op de VoIP centrale van uw bedrijf, ergens in het datacenter. Zij kunnen bellen en gebeld worden, alsof ze gewoon op kantoor zijn.

Hosted VoIP versus een eigen centrale

Er zijn wezenlijke verschillen tussen een telefooncentrale binnen uw bedrijfsmuren en gebruikmaken van een dienstverlener via Hosted VoIP. Allereerst is er bij Hosted VoIP het ontbreken van de kast aan de muur. In geval van een dienstverlener gebeurt alles via een datacenter en dat staat niet op uw terrein. Het échte verschil zit echter in het feit dat u een dienst afneemt, tegen specifieke afspraken en tegen een afgesproken vergoeding. U bent er daardoor van verzekerd dat het binnen die afspraken altijd werkt en beschikbaar is.

Lage investeringen

Bij Hosted VoIP investeert u slechts in de benodigde telefoontoestellen en betaalt vervolgens een vaste maandelijkse vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van het aantal toestellen dat u wilt laten aansluiten. Een ander veelgenoemd voordeel is de ondersteuning en het onderhoud. U hoeft zelf niet te beschikken over de vereiste kennis van dit type toch behoorlijk technische toepassingen. Zeker voor kleinere ondernemingen die geen eigen IT afdeling hebben, biedt dat een aantrekkelijk perspectief.