Voordelen en nadelen van VoIP - ICT informatiecentrum

Voordelen en nadelen van VoIP

Eigenschappen van internetbellen

VoIP biedt diverse voordelen ten opzichte van andere manieren van telefonie. Of u de IP telefonie nu zelf regelt of dat u het als dienst afneemt, er zijn verschillen die in alle gevallen voordeel voor u opleveren. U leest hier over de voordelen en nadelen van VoIP.

Voordelen van VoIP

De kosten van VoIP worden bepaald door de infrastructuur die u gebruikt, het aantal telefoons of medewerkers dat het gebruikt. Zeker is dat er behoorlijke besparingen zijn te realiseren met bellen over internet. De verschillen kunnen oplopen tot 70%, afhankelijk van de afgenomen dienst en de infrastructuur. Ook de gesprekken zelf zijn vaak goedkoper en onderling bellen is meestal gratis. Daarnaast zijn er interne kosten die niet meer voorkomen, zoals de afhandeling van telefoondeclaraties van medewerkers en een eenvoudiger administratie. De rapportages die uit de IP centrales kunnen worden gehaald, geven u bovendien meer inzicht in kostenstructuur, belgedrag, etc. Daarmee kunt u uw medewerkers bewuster maken van hoe ze daarmee omgaan. De kosten gaan per werkplek of in het geval van een dienstafname, per gebruiker. Meer hoeft u niet (extra) te investeren.

Lage kosten internetbellen

De overstap naar IP telefonie is relatief niet duur. Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld een al de IP toestellen. Een inventarisatie van aanbod een speciale aanbiedingen kan u veel geld schelen. Daardoor blijven de investeringen beperkt en heeft u sneller naast de strategische voordelen van VoIP, ook financieel voordeel. Omdat er in de regel altijd een server van de telecomprovider tussen zit, is internetbellen nooit helemaal gratis. Dat zou alleen kunnen wanneer twee klanten van dezelfde provider met elkaar bellen. Aan gratis VoIP diensten zitten zakelijke risico’s, zeker wat betreft de kwaliteit en bereikbaarheid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft strenge eisen opgelegd aan de telecommarkt en daar is een reden voor. Om aan die eisen te voldoen moeten dienstverleners kosten maken en op een of andere manier moet u voor die kosten betalen. Laat u daarover goed informeren.

IP techniek biedt meer opties

Naast dat er minder bekabeling nodig is en de apparatuur en software altijd actueel zijn, maakt de IP techniek een veel betere kwaliteit mogelijk. U kunt uw telefoon eenvoudig aansluiten op uw computer. Een nummer kan meer aan een persoon of bedrijf worden gekoppeld, ook als die persoon of het bedrijf verhuist. Een mooie optie voor bedrijven met meerdere vestigingen, waar de medewerkers nog wel eens verplaatst worden. En als laatste, een IP centrale heeft de mogelijkheid om met meerdere IP apparaten te communiceren.

Grotere functionaliteit

In het gebruik biedt VoIP veel meer gemak en opties dan een traditionele centrale. De beperking ligt meer in de afgesproken of beschikbare bandbreedte dan in de techniek. Alle gewenste functies die u van uw telefoon(centrale) zou mogen verwachten, zijn beschikbaar. Aangezien alle telefoons zijn aangesloten via het internet, is het bovendien mogelijk om via datzelfde internet met een andere telefoon uw eigen telefoonnummer te bedienen dan wel functioneel aan te passen, zoals voicemail afluisteren, doorverbinden, tijdschema’s toepassen etc..

Door verdere samenvoeging van meerdere diensten en functies kunt u eenvoudig samenwerken aan documenten gedurende een gesprek of een videoconference voeren. Koppeling van de IP telefooncentrale aan een andere toepassing in de cloud, zoals een CRM systeem, biedt vergaande mogelijkheden voor zakelijk en strategisch voordeel. Direct bij een inkomend gesprek op het KCC kan aan de hand van de koppeling van het nummer aan het CRM systeem alle beschikbare informatie op het beeld worden gepresenteerd die over deze beller bekend is.

Betere bereikbaarheid

IP telefonie maakt uw organisatie in de praktijk een stuk beter bereikbaar. Het voordeel van doorschakelen – naar bijvoorbeeld een mobiele telefoon – is niet specifiek voor het gebruik van bellen via VoIP. Het feit dat u dat kan laten afhangen van specifieke omstandigheden als een tijdschema, is dat wel. Dat bevordert een optimale bereikbaarheid, zonder al te veel inbreuk te doen op de privacy van uw medewerkers. Daarmee kunt u uw medewerkers laten thuiswerken alsof ze op kantoor zijn. In geval er eens geen internetverbinding is, kunnen gesprekken bij Hosted IP direct worden doorgeschakeld naar mobiele telefoons.

Nadelen van VoIP

Er zijn ook nadelen aan IP bellen. Wel is het duidelijk dat de voordelen de overhand hebben ten opzichte van de nadelen. Zoals bij de opkomst van veel nieuwe technologie het geval is, wordt het echter steeds lastiger om zaken zelf nog te doen, omdat mensen niet over de juiste kennis beschikken. De meeste nadelen zijn daarom van technische aard:

  • VoIP is lastig in te stellen;
  • Zonder internet is IP telefonie niet mogelijk;
  • Bij veel drukte op het netwerk worden de prestaties minder. Dat gaat dan ten koste van de kwaliteit. Daar zijn wel weer maatregelen tegen te nemen, maar dat moet u dan wel doen of accepteren dat het ‘af en toe druk is’;
  • U heeft er wel speciale toestellen voor nodig. Het kan ook met traditionele toestellen, maar dan zitten er vaak beperkingen aan de functionaliteit. Daardoor profiteert u niet optimaal van deze nieuwe technologie;
  • Bestaande oudere netwerken moeten worden opgewaardeerd om te kunnen aansluiten op de nieuwe technologie. Dat kan kosten met zich meebrengen;
  • IP toestellen hebben een eigen stroomvoorziening nodig.