Technische aspecten van VoIP | Wat is nodig - ICT informatiecentrum

Technische aspecten van VoIP

Wat nodig is om VoIP goed te laten werken

IP telefonie is vooral een technische oplossing. Daarom is het belangrijk te weten aan welke eisen uw infrastructuur moet voldoen, om er het volledige rendement uit te halen. Of om de afweging te maken het niet zelf te willen inrichten, maar als dienst af te nemen.

Betrouwbare internetverbinding

Om te beginnen moet de internetverbinding betrouwbaar zijn en liefst zo snel mogelijk. Daarvoor is nodig dat de internetverbinding over een grote bandbreedte beschikt. Daarnaast moet de verbinding stabiel zijn, in ieder geval zoveel mogelijk van dezelfde kwaliteit. Voor het daadwerkelijke gebruik is het verstandig te kiezen voor een IP telefoon of uw computer die voorzien wordt van de juiste software. Alle andere zaken die uw computernetwerk of internetverbinding beïnvloeden, zoals routers, switches etc. dienen geschikt te zijn voor VoIP.

Internetaansluiting

De eis van beschikbaarheid en stabiliteit van de internetverbinding neigt direct naar de optie van een vaste internetaansluiting. Het is ook mogelijk om een extra (kleinere) internetaansluiting aan te vragen voor het gebruik van uw IP telefonie. Dat voorkomt dat wanneer er veel mensen tegelijk gebruik gaan maken om te zoeken op internet, de prestaties van internetbellen achteruit gaan. Er zijn methoden voor om VoIP verkeer voorrang te geven boven surfen, maar als het zo nauw luistert, dan zou het voor uw organisatie een optie kunnen zijn een tweede internetlijn aan te vragen.

Stroomvoorziening

Stroomvoorziening met vergelijkbare betrouwbaarheid is net zo belangrijk als een betrouwbare en stabiele internetverbinding. Tegenwoordig geldt voor de meeste apparatuur die geschikt is voor Voice over IP dat ze ook geschikt zijn voor stroomvoorziening via de netwerkkabel. Die Power over Ethernet (PoE) optie heeft overigens wel invloed op de prijs, doordat de netwerkapparatuur die PoE ook moet ondersteunen.

Locatieonafhankelijk

IP telefonie biedt met locatie-onafhankelijk werken een prachtige strategische optie met veel voordeel voor zoel de gebruikers als de organisatie. Houd daarbij rekening met een paar zaken. De telefooncentrale staat meestal niet in hetzelfde land of regio als waar de telefoons worden gebruikt. Dat heeft gevolgen voor het bellen van specifieke nummers, zoals een alarmnummer. Tegenwoordig kan middels het meesturen van de identiteit van de beller aan de hand van een Caller-ID dergelijke misverstanden voorkomen.

Onderhoud bij Hosted VoIP

Kiest u voor de optie Hosted VoIP, dan bent u in een keer van veel zorgen af: onderhoud, gegarandeerde stroom- en internetvoorziening, etc. Dat is allemaal in het abonnement inbegrepen. Die provider zorgt ervoor dat alles blijft werken en dat het state-of-the-art apparatuur en software is. Dat is ook in hun eigen belang. Er mag geen reden ontstaan voor u om weg te gaan. Uw tevredenheid als klant is belangrijk. Een goede dienstverlening draagt bij aan een hogere klanttevredenheid.

Schaalbaar

Telefonie in de cloud, Hosted IP, is vandaag de dag in de zakelijke markt de meest gekozen optie. Kiezen voor zekerheid en met de gevraagde technische vaardigheden in het achterhoofd, ligt de keuze voor experts om de dienst te laten verzorgen voor de hand. Dat heeft als bijkomend voordeel dat u kunt bij- en afschalen naar gelang de behoefte varieert. Die flexibiliteit is vooral voor de zakelijke markt een gewilde optie.

Bedrijfszekerheid en veiligheid

De bandbreedte van uw internetverbinding heeft invloed op het aantal te voeren gesprekken en de kwaliteit ervan. Het is natuurlijk heel hinderlijk als tijdens het gesprek de lijn af en toe wegvalt. Moderne netwerktechnieken voorkomen dergelijke invloeden van buitenaf. Toch zijn er nog wel zaken die van invloed zijn op het functioneren van IP telefonie. De meeste problemen zijn al opgelost.

QoS

Quality of Service (QoS) is een mechanisme dat de voorrang bepaalt van spraakverkeer voor dataverkeer. Het Internet Protocol maakt namelijk onderscheid tussen verschillende soorten informatie die worden doorgestuurd via het netwerk. Die QoS-optie is er wel, maar wordt nog lang niet door iedereen benut. QoS is afhankelijk van de leverancier van de internetaansluiting. Zeker bij koppelingen tussen verschillende netwerken van dienstverleners is kostbare apparatuur nodig om die Quality of Service te kunnen garanderen.

Hosted PBX

Hosted PBX biedt een oplossing voor het probleem van een ontbrekende internetverbinding. Deze Hosted PBX signaleert dat een bepaalde telefoon geen internet heeft en schakelt vervolgens het gesprek door naar een ander toestel of de mobiele telefoon van diezelfde persoon. Zo blijft u als bedrijf of individu toch bereikbaar.

Veiligheid

Doordat VoIP gebruik maakt van internet, maakt het ook kwetsbaarder voor hackers. Beveiliging is daarom zeker een belangrijk punt van aandacht. Ook als u gebruik maakt van een dienstverlener is het verstandig daar naar te informeren. Er zijn ook maatregelen denkbaar die u zelf kunt nemen, zoals een bellimiet instellen. In geval er wel iets gebeurt, blijft de schade in ieder geval beperkt door automatische blokkering van een nummer of toestel. Goede afspraken maken met uw medewerkers en ze bewust maken van eventuele gevaren dragen bij aan verantwoord en veilig gebruik van IP-telefonie.

Beheer van een VoIP oplossing

Als internetbellen is geïntroduceerd komt het aspect service en beheer aan de orde. Alles moet goed blijven werken en op elkaar aansluiten. Voor IP telefonie is overzicht belangrijk. Er zijn drie domeinen: LAN, WAN en de telefooncentrale. Het beheer van deze factoren moet op elkaar zijn afgestemd. U zult altijd rekening moeten houden met de impact van de een op de ander. Ook hier vormt een aantal vragen het fundament voor goed en adequaat beheer:

 • Kan ik het zelf doen of moet ik het (ten dele) uitbesteden?
 • Is er voldoende kennis in huis? En waarvoor niet?
 • Kan die kennis worden aangevuld aan de hand van opleidingen?
 • Voldoen de leveranciersovereenkomsten (SLA’s) aan mijn behoefte voor beheer?
 • Heb ik voldoende budget gereserveerd voor beheer?

Als er meerdere afdelingen betrokken zijn binnen uw eigen organisatie dan dient u na te denken over:

 • Wie is waarvoor verantwoordelijk als het gaat om beheer?
 • Welke beheertaken zijn bij wie belegd, dus wie moet wat precies doen?
 • Is alles rondom het beheer van de VoIP oplossing bepaald en vastgelegd?
 • Wie beheert het budget voor aanpassingen?
 • Waaraan moet een leverancier voldoen?

Omdat IP telefonie impact heeft op zowel LAN, WAN, telefooncentrale als openbare telefonie is het van belang een leverancier te zoeken die van al die domeinen kennis heeft. Concreet betekent dit dat hij kennis moet hebben van:

 • Voice- en datacommunicatie,
 • LAN- en WAN-technologie,
 • (IP) PBX systemen en aanvullende eigenschappen van telefooncentrales,
 • Openbare telefonie.

Service Level Agreement (SLA)

Omdat het cruciaal is dat uw VoIP oplossing als geheel functioneert, zowel op het gebied van LAN, WAN als centrale is het verstandig uw Service Level Agreement (SLA) met de aanbieder daarop af te stemmen. Alleen dan heeft u de garantie dat álles blijft werken. Een partij die alle betrokken onderdelen kan leveren heeft daarbij een voorsprong.