Bedrijfssoftware keuzes | Opties voor vervanging - ICTinformatiecentrum.nl

Bedrijfssoftware keuzes

Vijf mogelijkheden voor het vervangen van bedrijfssoftware

Bij het vervangen van bestaande bedrijfssoftware heeft u de keuze uit vijf mogelijke oplossingen. Via deze pagina krijgt u uitleg over deze vijf keuzes en leest u over de voordelen, nadelen, eigenschappen en kosten daarvan.

Moderne bedrijfssoftware

Veel succesvolle bedrijven hebben hun marktpositie te danken aan een uitgekiende IT strategie. Zij hebben de mogelijkheden van IT vroegtijdig ingezien en zijn dan ook op tijd ingestapt om hun belangrijkste bedrijfsprocessen te automatiseren. Bedrijfssoftware en specifieke ICT oplossingen spelen bij hen op strategisch niveau een belangrijke rol en vormen een succesfactor voor de corebusiness van het bedrijf. In de loop der tijd verouderen de ICT oplossingen. Hierdoor neemt de kans toe dat de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie daaronder lijden. Tijdige vernieuwing van bedrijfssoftware is dan noodzakelijk om veroverde marktposities te behouden of uit te breiden.

Verouderde technologie

Op technologisch vlak is de ICT wereld, zeker de laatste jaren, in rap tempo veranderd. Hierdoor is de onderliggende technologie van veel waardevolle systemen niet meer up-to-date. Bovendien is de time-to-market van door te voeren veranderingen beperkt en wordt men zich bewust van de nadelen van de verouderde technologie. Mede door digitalisering in de keten en veranderende wetgeving neemt de druk op de IT afdeling toe. Verzoeken van gebruikers kunnen steeds vaker niet worden ingewilligd, hetgeen weer leidt tot extra onvrede.

Remmende voorsprong

Als bedrijfssoftware of een ander IT systeem is verouderd, wordt de technologie steeds meer een beperkende factor in de evolutie van de functionaliteit ervan. Ook komt de continuïteit van de kennis over de systemen in het geding. Bovendien kan de relatie met een leverancier verslechteren, als blijkt dat behoefte en aanbod steeds minder goed op elkaar aansluiten.

Vijf mogelijkheden om bedrijfssoftware te vervangen

Als dergelijke problemen zich voordoen en een struikelblok gaan vormen voor efficiënte bedrijfsvoering, is het verstandig om de huidige ICT oplossing te vervangen. Daarbij heeft u keuze uit vijf mogelijke oplossingen.

Op de volgende pagina’s leest u over de voordelen, nadelen, eigenschappen en kosten van deze vijf mogelijkheden voor het vervangen van bedrijfssoftware.

Verantwoording

Deze tekst is tot stand gekomen met medewerking en op basis van de kennis van Roland Worms. Hij is bedenker van het concept ‘Slim Software Nabouwen’ en eigenaar van Codeless Technology. Het nabouwen van software is volgens dit concept een methode om complexe vervangingstrajecten op een risicomijdende en snelle wijze uit te voeren. Hierbij is het van belang om alle kennis binnen een bedrijf te respecteren en zoveel mogelijk te hergebruiken. Op basis van deze ervaring wil hij mensen helpen om die kennis te benutten om een volgende stap in digitalisering te kunnen maken. Meer informatie kunt u lezen op de website codeless.com. Bekijk hier hun gegevens op ICTleveranciers.nl, de website van het ICT informatiecentrum met informatie over aanbieders van ICT oplossingen en hun producten en diensten.