Bedrijfssoftware | Automatisch omzetten - ICTinformatiecentrum.nl

Automatisch omzetten

Voordelen, nadelen en eigenschappen van het automatisch omzetten van bestaande bedrijfssoftware

Bij de keuze voor nieuwe bedrijfssoftware heeft u ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat u de bestaande programmacode automatisch omzet naar een nieuwe taal. De computer maakt dan de vertaling van bijvoorbeeld Cobol naar Java. Deze methode is alleen mogelijk als de code van het oude systeem voorhanden is. Ontbreekt deze of is er sprake van een verouderd standaard pakket, dan is deze methode niet goed toepasbaar.

Vertalen

U kunt deze methode vergelijken met het automatisch laten vertalen van een boek uit het Nederlands naar het Engels, waarbij elk woord uit het Nederlands wordt gekoppeld aan een taalelement uit het Engels. Zodra alle elementen zijn gekoppeld, kan de conversie plaatsvinden. Alhoewel er uiteraard tools bestaan om hierbij te helpen, blijft het een arbeidsintensief proces.

Voordelen automatisch omzetten

Automatisch omzetten (conversie) is overduidelijk een unieke aanpak om software te vernieuwen die in veel gevallen een uitkomst zou kunnen zijn. Het resultaat bij automatische conversie is een exacte kopie van uw huidige omgeving. Schermen en functionaliteiten worden overgenomen.

Nadelen automatisch omzetten

Helaas is deze methode niet zo simpel als het lijkt. Het is namelijk niet alleen code van uw applicatie die omgezet dient te worden, maar ook links naar het operating systeem, de database en bijvoorbeeld zeer specifieke omgevingsfactoren. Het kost dus veel tijd om alle taalelementen correct aan elkaar te koppelen en ervoor te zorgen dat alles goed werkt. Bij het automatisch omzetten wordt er automatisch code geïnjecteerd, waarmee vastgesteld kan worden of de code voor en na de conversie hetzelfde werkt. Dit kan vergeleken worden met een automatisch gegenereerde test.

Een ander aandachtspunt bij automatische conversie is dat de gegenereerde code in de nieuwe taal structuren bevat die horen bij de oude programmeertaal. Wat bijvoorbeeld in Cobol heel gebruikelijk is, kan na automatische conversie in Java zeer ongebruikelijk zijn. Hierdoor kan het nodig zijn om na conversie een optimalisatiefase in te plannen op de nieuw gegenereerde broncode. Daarnaast worden de schermen en functionaliteiten overgenomen, met inbegrip van eventuele ongewenste functionaliteiten en fouten. De functionele werking van het systeem is niet relevant. De leverancier beschouwt dit dan ook als een black-box. Er ontstaat geen inhoudelijke kennis bij de softwareleverancier over het systeem, waardoor deze bij eventuele extra benodigde capaciteit niet thuis geeft.

Projectduur en kosten

Projecten duren gemiddeld 9 tot 15 maanden en zijn in de regel fixed-price, vastgesteld per regel broncode. Afrekening vindt plaats op basis van het aantal zogenaamde lines of code (geprogrammeerde coderegels). Hoe meer regels er zijn, hoe kostbaarder het vervangen is. Voorbeelden van bedrijven die automatisch omzetten aanbieden zijn Cornerstone, TSRI en BluAge.

Automatisch omzetten