Bedrijfssoftware| Handmatig omzetten - ICTinformatiecentrum.nl

Handmatig omzetten

Voordelen, nadelen en eigenschappen van het handmatig omzetten van bestaande bedrijfssoftware

Bij het handmatig omzetten van bedrijfssoftware worden alle coderegels van de te vervangen ICT oplossing stuk voor stuk bekeken en overgezet. Dit is een arbeidsintensief proces. Technische bugs worden verwijderd en afhankelijk van de vaardigheden van de persoon die het overzet, worden ook bepaalde logische fouten weggenomen. Afhankelijk van de scope van het project beschikt u na het omzetten over een nieuwe omgeving in.

Omzetten programmacode

Net als bij automatische omzetting is het bij deze oplossing lastig te voorspellen welke veranderingen tot ongewenste andere veranderingen kunnen leiden. Want de vraag waarom een bepaalde functionaliteit op een bepaalde manier is ingebouwd, wordt niet achterhaald. Er wordt alleen gekeken naar hoe de programmacode is geschreven en hoe deze is opgezet. Niet hoe het zou moeten zijn. Ook kunnen zich situaties voordoen waarin grote delen van de code worden herschreven, maar niet worden gebruikt.

Voordelen handmatig omzetten

Een voordeel van handmatig overzetten ten opzichte van automatisch overzetten is dat de nieuwe taal correct wordt gebruikt en structuren van de oude taal kunnen worden vermeden. Nadat uw medewerkers zijn omgeschoold naar de nieuwe taal, zijn zij in staat om de applicaties te onderhouden. U moet wel rekening houden met een bepaalde leertijd, aangezien de nieuwe taal en structuren anders kunnen zijn dan uw medewerkers gewend zijn.

Een ander voordeel is dat de nieuwe applicaties gefaseerd, module voor module, geïmplementeerd kunnen worden. Omdat de omzetting handmatig plaatsvindt, is er ook een enorme flexibiliteit om bijvoorbeeld oude en nieuwe applicaties tijdelijk tegelijk te ondersteunen en naast elkaar te laten draaien. Verdere voordelen zijn: flexibiliteit, vrijheid bij bepalen van doelarchitectuur en een groot aanbod aan specialisten bij overstap naar marktconforme technologie.

Nadelen handmatig omzetten

Nadelen bij handmatig overzetten zijn de hoge investering en het risico. Doordat alle regels handmatig worden omgezet, zijn uitgebreide testscenario’s nodig om te bepalen of alle relevante programmacode en functionaliteit is overgenomen en of dit op de juiste wijze is gebeurd. De testscenario’s moeten op zowel het oude als het nieuwe systeem uitgevoerd worden, om te kunnen zien of de testresultaten identiek zijn. Aangezien geen functioneel inhoudelijke kennis is opgedaan, is er geen beeld van de bedrijfsprocessen die wel of niet zijn overgenomen. De omzetting vindt meestal plaats naar een huidige programmeertaal, bijvoorbeeld .Net of Java. Belangrijk is dus om na het omzetten te borgen dat het IT landschap niet (te) snel veroudert.

Projectduur en kosten

Er is geen informatie over de gemiddelde projectduur van dergelijke projecten en dus ook niet over de kosten. Vanwege de grote hoeveelheid uren is het interessant om grote outsourcingspartijen hiervoor te overwegen.

handmatig omzetten