Bedrijfssoftware | Maatwerk software - ICTinformatiecentrum.nl

Maatwerk software

Voordelen, nadelen en eigenschappen van maatwerk software als vervanging van bestaande bedrijfssoftware

Een andere mogelijkheid om bedrijfssoftware te vervangen is door te kiezen voor maatwerk software. Deze oplossing wordt volledig ontwikkeld op basis van de eisen (requirements), verwachtingen, inzichten en wensen van de opdrachtgever. Maatwerk bedrijfssoftware sluit naadloos aan bij het bedrijfsproces. Onnodige functionaliteiten worden vermeden.

Toepassing maatwerk software

Bedrijven die kiezen voor maatwerk bedrijfssoftware besteden dit uit aan een daarvoor gekwalificeerde leverancier of voeren het project (grotendeels) zelf uit met een eigen IT afdeling. In het laatste geval is het belangrijk dat de IT afdeling op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling, methoden en technologieën. Daarmee wordt voorkomen dat er eigen standaarden ontstaan, omdat ‘er nu eenmaal zo ontwikkeld werd’ in het verleden.

Voordelen maatwerk software

Maatwerk software wordt, zoals gezegd, volledig ontwikkeld op basis van de requirements, verwachtingen en inzichten van de opdrachtgever, waardoor het naadloos aansluit bij het bedrijfsproces. Onnodige functionaliteiten worden vermeden. Beter dan een maatwerkoplossing kan de bedrijfssoftware niet passen bij het bedrijfsproces. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsproces geoptimaliseerd is en dat de ontwikkeling van de maatwerk software in handen is van ervaren automatiseerders.

Nadelen maatwerk software

Een maatwerk project heeft een lange projectduur, omdat alle functionaliteiten opgesteld en ontwikkeld moeten worden. Bovendien kost de acceptatie en implementatie aanzienlijk meer tijd dan bij een standaard pakket. Overigens geldt dit ook voor standaard software met veel maatwerk aanpassingen. Uitgebreide documentatie en functionele specificaties zijn bij maatwerk veelal minder aanwezig, aangezien deze te kostbaar zijn om op te stellen.

Het vereiste budget voor maatwerk software valt vrijwel altijd hoger uit dan in het geval van een standaard pakket. Wordt het project (grotendeels) zelf uitgevoerd met een eigen IT afdeling, dan wordt vanuit kostenperspectief meestal anders gekeken naar de investering in outsourcing dan naar de kosten van het (deels) zelf ontwikkelen. De reden is dat een bedrijf het eigen personeel niet meer als extra investering ziet, omdat ze immers al op de payroll staan. Een realistische vergelijking met outsourcing wordt daardoor vaak niet goed gemaakt.

Productiviteit

Het is lastig een realistische inschatting te maken van de tijdsinvestering en de doorlooptijd die nodig zijn voor het ontwikkelen van maatwerk bedrijfssoftware. Deze worden beïnvloed door de omvang van het systeem (uitgedrukt in functiepunten) en de productiviteit. De snelheid waarmee functionaliteit wordt ontwikkeld, is afhankelijk van 3 parameters:

    1. Ontwikkelaars: de snelheid en kwaliteit in het ontwikkelen van software kan sterk verschillen, bijvoorbeeld doordat een ontwikkelaar een junior of juist een senior is.

    2. Technologie: de gekozen ontwikkeltaal of het ontwikkelplatform bepaalt in sterke mate de productiviteit die behaald kan worden. Ontwikkeltalen zoals .Net en Java kunnen een productiviteit halen van 6 tot 10 uur per functiepunt. Low-code platforms, zoals Outsystems, Codeless en Mendix, hebben veel voorgedefinieerde functionaliteiten die u in bepaalde mate configureert en assembleert. Hierdoor maken zij een 2 tot 5 keer zo hoge productiviteit mogelijk.

    3. Complexiteit: functies van een te ontwikkelen informatiesysteem kunnen eenvoudig zijn, maar kernfuncties kunnen soms zeer complexe algoritmes of berekeningen bevatten. Dit vereist voor ontwikkelaars veel puzzelwerk en testinspanning en heeft dus rechtstreeks invloed op de benodigde ontwikkeltijd.

Naast de hoge productiviteit is een groot voordeel van low-code platforms dat de onderliggende technologie kan worden geüpdatet zonder dat de code aangepast moet worden. Hierdoor zijn veranderingen op technologisch vlak minder problematisch. Zoals het verleden al eens heeft uitgewezen, is het niet gezegd dat deze partijen over 5 tot 10 jaar nog bestaan. Vandaar dat het zeker de moeite waard is om zaken zoals een exit-strategie te formuleren.

Projectduur en kosten

Projecten rondom maatwerk software variëren qua duur van 4 weken tot vele jaren. In de regel wordt er gecalculeerd op basis van benodigde uren. In geval van het werken met een low-code platform kunnen licenties en onderhoud een rol spelen. In bepaalde specifieke gevallen kan een fixed price worden bedongen.

maatwerk software