Bedrijfssoftware | Software nabouwen - ICTinformatiecentrum.nl

Software nabouwen

Voordelen, nadelen en eigenschappen van het nabouwen van bestaande bedrijfssoftware

Bij de vernieuwing of vervanging van bedrijfssoftware kunt u ook kiezen voor het nabouwen van uw huidige software. Hierbij worden de gebruikte en gewenste functionaliteiten en schermen van het bestaande systeem één op één nagebouwd. Deze methode is ideaal voor bedrijven die tevreden zijn over de functionaliteiten van hun bestaande systeem, maar hier om welke reden dan ook afscheid van moeten nemen. Dat kan het geval zijn bij technische veroudering, het vertrek van applicatiebeheerders of het faillissement van ICT leveranciers.

Wanneer software nabouwen?

Software nabouwen is een risicobeperkend concept bij het vervangen van verouderde softwaresystemen. Belangrijk bij deze keuze is dat u in principe tevreden bent over uw huidige systeem en dat daardoor de blauwdruk van dat systeem overgenomen kan worden. Dit houdt in dat bij gelijke invoer in de systemen, er ook een gelijke uitvoer is. Daarnaast is het aantrekkelijk als de overstap van systeem A naar systeem B laagdrempelig is voor de eindgebruikers. Het nieuwe systeem dient dusdanig herkenbaar te zijn, dat gebruikers eenvoudig en soepel kunnen overstappen. Wijzigingen in bedrijfsprocessen worden dan ook pas na livegang doorgevoerd. Op deze wijze kunnen gebruikers wennen aan de nieuwe omgeving en wordt de volgende release als een onderhoudsrelease gezien. Dit levert een naadloze implementatie op.

Software nabouwen vindt plaats via de ‘Record, Analyse en Build methode’. Het team start met het opnemen (Record) van de huidige software om vervolgens deze opnames te analyseren (Analyse). Na de analysefase zijn in feite de functionele specificaties vastgelegd en kan gestart worden met de ontwikkeling (Build) in een low-code platform. Voorbeelden hiervan zijn OutSystems en Codeless.

Aangezien het bestaande, verouderde systeem in vele jaren en soms door vele medewerkers is ontwikkeld, is het starten met behulp van bijvoorbeeld Microsoft Visual Studio geen optie. De productiviteit van deze traditionele tools is te laag waardoor de kosten voor het vervangen dusdanig hoog oplopen dat er geen business case voor is op te stellen.

Voordelen

Resultaat van nabouwen is een state-of-the-art nieuw systeem dat dezelfde functionaliteiten en schermen bevat als het huidige systeem. U kunt zelf het onderhoud doen of het door de leverancier laten uitvoeren. Nieuwe eisen en wensen worden dan na het software nabouwen in de vorm van nieuwe releases ontwikkeld. Doordat de software wordt omgezet naar een low-code platform met hoge productiviteit, wordt hiermee ook de slagkracht van de IT-afdeling binnen het bedrijf aanzienlijk vergroot.

Projectduur en kosten

De gemiddelde duur van projecten waarin software wordt nagebouwd is 6 tot 9 maanden. Voor grotere systemen ligt dat gemiddeld op 12 tot 15 maanden.

software nabouwen