Onafhankelijk selectieadvies | Bestaat dat? - ICTinformatiecentrum.nl

onafhankelijk selectieadvies

Onafhankelijk selectieadvies, bestaat dat?

Door de grote hoeveelheid bedrijfssoftware en leveranciers daarvan is het lastig om te bepalen wat voor uw organisatie de beste oplossing is. Consultants, websites, de dienstverlener die u IT beheert en notabene de softwareleveranciers zelf staan in de rij om u te voorzien van selectieadvies, meestal met nadruk voorzien van het woord ‘onafhankelijk’. Maar bestaat onafhankelijk selectieadvies eigenlijk wel? En is het nodig dat ieder advies onafhankelijk is?

Wat is onafhankelijk selectieadvies?

Bij de selectietrajecten van ERP, CRM, HRM of andere bedrijfssoftware zou onafhankelijkheid ten eerste moeten inhouden dat de organisatie die het advies uitbrengt op geen enkele manier een belang heeft bij de uitkomst van het selectieproces. Dit betekent dat in principe alle oplossingen in de selectie meegenomen moeten kunnen worden. Ook moet duidelijk zijn op basis van welke criteria de oplossingen met elkaar vergeleken worden. Daarnaast moet iedere softwareoplossing op basis van die criteria evenveel kans hebben om als uitkomst van de selectie aanbevolen te worden. In de praktijk blijkt dat lastig. De meeste partijen die het woord ‘onafhankelijk’ bij het aanbieden van hun diensten gebruiken, zijn dit dan ook zeker niet op basis van deze definitie.

Adviesbedrijven

Zelfstandige ICT consultants, grote consultancybedrijven en alles daartussen leven van de verkochte uren. We moeten dan ook niet verrast zijn dat na het voltooien van een opdracht, de vervolgopdracht lonkt. Eenmaal binnen bij een opdrachtgever rijgen zo de opdrachten zich aaneen, zo lang mogelijk. Het is een belangrijk component van het businessmodel van bijna ieder adviesbedrijf en iedere dienstverlener die ICT beheert of onderhoudt. Adviseurs verwijten dat zij op deze logische manier hun eigen vervolgopdrachten creëren, is daarom niet altijd terecht. Dat verwijt kan beter aan de opdrachtgever gemaakt worden. Adviseurs of dienstverleners doen niets anders dan hun werk. Opdrachtgevers moeten simpelweg in staat zijn de noodzaak en kwaliteit van de werkzaamheden goed te beoordelen.

Vroeg in softwareproject

Het is niet verwonderlijk dat ICT consultants zo vroeg mogelijk bij nieuwe softwareprojecten betrokken willen zijn. De oriëntatie- en selectiefase zijn daarvoor interessante momenten. Zit de adviseur in die fase al om tafel met de opdrachtgever, dan vergroot dat de kansen dat de organisatie waarvoor de adviseur werkt ook alle fasen daarna, zoals de implementatie of training, voor zijn rekening mag nemen. Meestal zijn dat in tijd en geld gemeten veel grotere opdrachten dan het selectietraject.

Sturing

Het vooruitzicht op implementatie- of andere vervolgklussen maakt het verleidelijk sturing te geven aan het selectietraject. Bij voorkeur leidt dat selectietraject namelijk tot een softwareoplossing waarmee de adviseur ervaring heeft. Dat kan meer dan één softwareoplossing zijn, maar veel oplossingen zijn het nooit. Ofwel, een selectieadvies dat niet los staat van vervolgopdrachten die aansluiten bij de expertise van de adviseur, kunnen we niet echt onafhankelijk noemen. Bij een softwareleverancier die u voorziet van informatie over hoe u moet selecteren, hoeft u onafhankelijkheid al helemaal niet te verwachten. Hoewel niet uitgesloten hoeft te worden dat de slager die met plezier zijn eigen vlees voor u keurt, goed vlees levert.

Is onafhankelijk advies nodig?
In het succesvolle boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter‘ (gratis beschikbaar) komt ter sprake dat het bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe ERP oplossing helemaal niet zo van belang is welke oplossing u kiest. Ervan uitgaande dat de meeste ERP software kan wat uw organisatie nodig heeft (uw processen zijn namelijk niet uniek en bestaan voor een groot deel precies zo ook bij andere organisaties), wordt beweerd dat u zich beter kunt richten op het (her)inrichten van de processen die u wilt automatiseren, dan op de vraag welke van de bewezen softwareoplossingen u daarvoor moet gebruiken. Misschien kunt u dus ook wel zonder selectieadviezen en heeft u meer aan een ervaren deskundige die uw processen begrijpt, die weet hoe ICT projecten werken en die ervoor zorgt dat uw project niet met één van de vele standaard valkuilen voortijdig strandt.
bedrijfssoftware box

Gidsen en selectietools

Een kenmerk van gidsen en selectietools is dat beide altijd slechts een beperkt deel van alle oplossingen tonen. Niet iedere leverancier is bereid aan een gids of selectietool mee te werken, vooral omdat opname daarin meestal niet gratis is. Het aanbod is dus verre van compleet en dan wordt goed vergelijken lastig. Bij selectietools ligt er bijna altijd een relatie tussen de uitkomst van de selectie en de mate waarin een leverancier bereid is daarvoor te betalen. Ofwel, ook hier is de onafhankelijkheid ver te zoeken en krijgt u niet per sé de beste keuze voorgeschoteld.

 

‘Een selectieadvies dat niet los staat van vervolgopdrachten die aansluiten bij de expertise van de adviseur, kunnen we niet echt onafhankelijk noemen.’

 

Hoe dan wel?

Als u zekerheid wilt hebben over een zinvol en betrouwbaar selectietraject moeten uw adviseurs geen binding hebben met producten of leveranciers en niet uit zijn op vervolgopdrachten. Een echt onafhankelijke adviseur zit ‘naast u aan tafel’, niet ’tegenover u’. Hij of zij denkt mee over uw proces, staat aan uw kant en handelt in uw belang. Er moeten geen wederzijdse verplichtingen zijn omtrent de duur van de samenwerking. In iedere fase van uw IT project moet u afscheid van elkaar kunnen nemen. Extra zekerheid heeft u als u met de adviseur in het selectietraject vooraf afspreekt dat deze geen rol speelt bij de implementatie van de software. Erover adviseren kan natuurlijk wel.

Onafhankelijkheid checken

Check gerust bij adviesbureaus hoe hun verhouding tussen selectie- en implementatiewerkzaamheden is, zodat u het belang van vervolgopdrachten kent. Vraag makers van gidsen, vergelijkingssites of selectietools of een softwareleverancier die uit de selectie naar voren komt, daarvoor betaalt. Dan weet u genoeg. En vraag gewoon iedereen die u wil voorzien van informatie of selectieadvies hoe onafhankelijk zij zijn en wat hun definitie van ‘onafhankelijk’ is. Houd daarbij altijd in gedachten dat onafhankelijk een belangrijk criterium is, maar dat de belangrijkste waarde van adviseurs of leveranciers misschien niet eens zozeer de mate van onafhankelijkheid is, maar hun deskundigheid, kennis en ervaring. Gaat die expertise samen met een gezonde mate van onafhankelijkheid, dan zit u helemaal goed.

Wat is uw ervaring?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met selectietrajecten en de rol van een adviseur, selectietool of softwareleverancier daarin. Heeft u hen als onafhankelijk ervaren? Was dat belangrijk? Zou u het de volgende keer anders doen? Uw reactie verwerken wij anoniem. Ons belangrijkste doel is dat organisaties van elkaars ervaringen kunnen leren. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 85 40 10 218. Of mail ons: info@ictinformatiecentrum.nl


Suggesties om verder te lezen

Nieuwe software is nieuwe kennis (Artikel)
Uitstelgedrag bij IT projecten. Herkenbaar? (Artikel)
Zo pakt u uw softwareproject aan (PDF)
Waarom IT projecten mislukken (e-boek)

Gratis voor u beschikbaar

Bedrijfssoftware box (voor selectie van ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, BI oplossingen)

Ook interessant

Nieuws en ontwikkelingen (ICT nieuwsbrief)
Alle gratis boeken (ICTboekensite.nl)
Alle whitepapers (ICTwhitepapers.nl)