Legacy software | Vijf redenen om te vervangen - ICTinformatiecentrum.nl

legacy software

Vijf redenen om uw legacy software te vervangen

Uw legacy software vervangen doet u niet zomaar. Toch zijn er goede redenen aan te voeren waarom u beter vandaag dan morgen kunt beginnen met het vervangen van uw huidige bedrijfssoftware. U leest er hier vijf.

Nieuwe bedrijfskoers

De beslissers binnen uw organisatie zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie waarmee het bedrijf kan groeien op lange termijn. De markt is altijd in beweging. Wie zich niet aan de realiteit aanpast, verliest klanten en inkomsten. Een bestaande bedrijfsstrategie is dan ook geen vast gegeven. Ook deze kan op termijn vervangen worden, om zo nieuwe markten aan te kunnen boren, bedrijfsprocessen efficiënter te maken en klanten beter van dienst te zijn. Als u constateert dat uw bedrijfsprocessen en bedrijfssoftware uw bedrijfsstrategie op termijn gaan ondermijnen, is het tijd om in actie komen. Zelfs als uw medewerkers menen dat er nog geen vuiltje aan de lucht is. Uitstel van deze actie moet voorkomen worden. Veel bedrijven wachten zo lang met het vervangen van hun legacy software, dat er uiteindelijk onder tijdsdruk een nieuw systeem geïmplementeerd moet worden. Dan bent u eigenlijk al te laat. Eerst zult u nog bestaande, ingesleten denkpatronen over huidige werkprocessen in uw organisatie moeten wegnemen, voordat u nieuwe bedrijfssoftware kunt implementeren. Dat kost tijd, dus begin op het juiste moment.

Uw bedrijf is veranderd

De technologische ontwikkelingen van de laatste 30 jaar hebben de samenleving en economie drastisch veranderd. En het einde is nog lang niet in zicht. Als bedrijf heeft u zich maar aan te passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen, om de simpele reden dat u anders teveel terrein verliest aan uw concurrenten. En ook uw klanten verlangen dat uw bedrijf gebruik maakt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologie, zodat zij extra service van u kunnen krijgen als zij uw producten kopen. Behalve een veranderde klantrelatie, heeft nieuwe technologie ook zijn weerslag op de bedrijfsvoering zelf. Bijvoorbeeld door introductie van andere bedrijfsprocessen, waarmee de klant nog sneller bediend kan worden. Dit alles heeft gevolgen gehad voor de software van bedrijven. Bestaande bedrijfssoftware werd gedurende vele jaren stukje bij beetje aangepast aan de nieuwe realiteit, hoewel deze daarvoor nooit was ontworpen. In plaats van te breken met verouderde bedrijfssoftware, is het makkelijker om daaraan vast te houden en veranderingen uit te stellen. Tot het echt niet meer anders kan. Maar zoals al gezegd, dan bent u eigenlijk te laat…

Uw bedrijf is onderdeel van de digitale keten geworden

De automatiseringen van uw bedrijfsprocessen vinden ook plaats op grotere schaal, binnen sectoren en bedrijfsketens. Is uw bedrijf afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen of halffabricaten, dan is de aanvoer hiervan ook geautomatiseerd, zodat uw eigen bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht. Het internet en vergaande digitalisering heeft werk- en productieprocessen veranderd. Zo is niet alleen de gegevensuitwisseling tussen bedrijven gedigitaliseerd, maar ook die aan de klantzijde van de keten, wat op zijn beurt tot optimalisatie over meerdere ketens heeft geleid. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat interne bedrijfssystemen moesten worden aangepast. Echter, opnieuw ging het te vaak om het aanpassen van bestaande software, zodat een échte vernieuwing uitgesteld werd en een grotere investering voorkomen kon worden. Terwijl dat bijna altijd de beste keuze is voor de toekomst van uw bedrijf.

Proactief sturen is een vereiste geworden

Om proactief en niet reactief te kunnen bijsturen, heeft u managementrapportages nodig. Hiermee houdt u nog beter de controle over uw bedrijfsvoering en de resultaten. Om bijsturen mogelijk te maken, moet u uw bedrijfsprocessen zo inrichten dat op elk gewenst moment rapportages gemaakt kunnen worden. Dit vereist dat u beschikt over real-time analytics en dashboards die u inzicht geven in uw bedrijfsprestaties. De hiervoor benodigde software is nauw verweven met uw bedrijfssystemen, terwijl verouderde legacy software hier ongeschikt voor is. Proactief sturen verlangt moderne bedrijfssoftware.

Nieuwe software vergroot de waarde van uw bedrijf

Vandaag de dag worden uw bedrijfssystemen gerekend tot de assets van uw bedrijf. Bij een eventuele verkoop hebben ze grote invloed op de waardebepaling daarvan. Daarom loont het om te blijven investeren in nieuwe bedrijfssoftware. Goede, geoptimaliseerde software zorgt voor optimale werkprocessen, stelt uw medewerkers in staat om hun werk zo goed mogelijk te doen en vertaalt zich in positieve bedrijfsresultaten. Omgekeerd geldt dat verouderde legacy software en suboptimale werkprocessen een negatieve invloed op de resultaten hebben. Zo bezien is het investeren in nieuwe software zowel een korte- als langetermijninvestering. En daarom altijd een serieuze overweging waard.