Ongekende mogelijkheden met uw data - ICTinformatiecentrum.nl

Data optimaal gebruiken

Ongekende mogelijkheden met uw data

In uw bedrijfsprocessen wordt data gegenereerd die u kan helpen bij het vinden van antwoorden op veel praktische vragen rond het management van al die processen. U beschikt er al over. Dus om het zinvol te gebruiken, hoeft u het alleen ‘los te peuteren’ en met elkaar in verband te brengen.

Verschillende systemen

De meeste organisaties beschikken voor verschillende bedrijfsprocessen over verschillende softwareoplossingen en systemen. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, zolang de communicatie tussen die verschillende onderdelen maar goed is. Gelukkig is dat vaak zo. Maar wat nog niet zo vaak gebeurt, is dat de data uit die verschillende onderdelen gebruikt wordt om de processen waar deze uit voorkomt, te optimaliseren. Laat staan dat de data van de verschillende onderdelen met elkaar in verband worden gebracht, om daarmee inzicht te krijgen in het gehele bedrijfsproces. En dat is in veel organisaties best een gemiste kans.
 

‘Business intelligence tools ‘vertalen’ en presenteren gortdroge data in waardevolle managementinformatie.’

Business intelligence en data management

Het van verscholen data, bruikbare managementinformatie maken is het terrein van de business intelligence. In een voor ICT begrippen ver verleden was BI voorbehouden aan grote bedrijven. Tegenwoordig zijn er meerdere relatief eenvoudige en betaalbare business intelligence tools die BI ook voor het MKB mogelijk maken. Deze tools ‘vertalen’ en presenteren gortdroge data in waardevolle managementinformatie. Daarmee ziet u sneller trends en ontwikkelingen, heeft u een beter beeld waarmee u nu precies uw geld verdient, weet u waar de kosten in gaan zitten of krijgt u meer inzicht in de markten die succesvol en kansrijk voor u zijn.

Volg de ontwikkelingen

Binnen het MKB zijn er inmiddels talloze toepassingen, projecten en successen te melden. Het is dan ook geen gek idee om de ontwikkelingen te volgen en bijgepraat te worden door specialisten. Dat gebeurt in ieder geval als u uw oriëntatie op BI oplossingen start met de BI box. Doodzonde om uw eigen data niet optimaal te gebruiken om uw processen te verbeteren. U heeft het al in huis.