CRM pakketselectie | tips en adviezen - ICTinformatiecentrum.nl

CRM pakketselectie

Tips over de keuze van een CRM pakket

Het selecteren van een CRM pakket bestaat niet alleen uit het kiezen van een oplossing en leverancier, het gaat ook om de inrichting van uw processen van sales en relatiebeheer. De informatie van het ICT informatiecentrum helpt u hierbij.

CRM pakketselectie

Het blijkt voor de meeste organisaties in de praktijk lastig en complex om het selectietraject goed en met succes uit te voeren. Met de CRM box biedt het ICT informatiecentrum u hier hulp bij, in de vorm van informatie en selectietools. Met de box leidt u uw CRM project gemakkelijker in de goede banen en kunt u de oriëntatie, selectie en implementatie beter uitvoeren.

Keuze uit 200 CRM pakketten

Er zijn grote overeenkomsten tussen de eigenschappen en mogelijkheden van de paar honderd CRM oplossingen die op de Nederlandse en Belgische markt verkrijgbaar zijn. Waarin deze verschillen, is soms moeilijk te zien, maar dat maakt het niet minder belangrijk deze verschillen toch te kennen. Om te ontdekken wat uw keuze bepaalt, is een goede voorbereiding nodig. Een goede analyse van uw commerciële proces is hierbij nodig. Over al die fasen in de voorbereiding leest u in het boek ‘Leren van CRM selecties’. U ontvangt deze als onderdeel van de CRM box.

Tips over CRM pakketselectie

 • CRM projecten zijn complexe ICT projecten, ondermeer vanwege het enorme aanbod van CRM pakketten, de lastige analyse van uw bedrijfsproces en bijna grenzeloze mogelijkheden om een CRM pakket te configureren. Hulp is bijna altijd nodig. Wacht daar niet mee tot u vastloopt.
 • Vaar bij CRM pakketselectie niet blind op wat externe consultants u adviseren. Bouw altijd ook zelf kennis op over het selectie- en implementatietraject. Zorg dat u iedere keuze zelf kunt begrijpen en onderbouwen.
 • Maak gebruik van een CRM specialist die verstand heeft van uw type bedrijfsproces en ervaren is binnen uw branche.
 • Richt u niet te snel op grote spelers op de CRM markt. Voor u minder bekende CRM pakketten en CRM dienstverleners bieden vaak oplossingen met heel eigen eigenschappen en voordelen.
 • Maak met iedereen die bij uw CRM project betrokken is over alles wat het selectietraject aangaat goede afspraken en leg die altijd vast.
 • Een goede business case is essentieel om de kwaliteit van uw keuze te kunnen bepalen. Stuur deze tijdens het project bij. Omstandigheden kunnen tijdens het project veranderen.
 • In de selectiefase is voor CRM leveranciers niets een probleem en alles kan opgelost worden. Zorg ervoor dat u doorvraagt, garanties krijgt en referenties kent. Daarmee voorkomt u dat beperkingen van een CRM pakket pas blijken als de implementatie ervan al is begonnen.
 • Beoordeel een CRM pakket niet alleen op de specificaties van de software zelf, maar met name ook op de kwaliteit van de leverancier ervan. Na de CRM pakketselectie wacht er een periode van intensieve samenwerking met de leverancier. Zonder voldoende ‘klik’ zal uw CRM project stroef verlopen, met alle gevolgen van dien.
 • Voorkom dat uw CRM project qua kosten en planning ontspoort. Controleer tijdens de selectiefase welke leveranciers u de meeste zekerheden bieden en realiseer u dat van ‘minderwerk’ zelden sprake is en van ‘meerwerk’ bijna altijd.
 • Het is onmogelijk om via een online selectietool of een kort telefonisch interview een CRM pakket te selecteren. De gesuggereerde ‘onafhankelijkheid’ van dergelijke diensten is in werkelijkheid niet meer dan het adviseren van oplossingen waarvoor de leverancier daarvan voor de uitkomst van dit advies betaalt.
 • Nog heel veel meer visies, tips en adviezen over CRM pakketselectie leest u in de CRM box.