Bedrijfssoftware en ICT projecten

Nieuwe bedrijfssoftware of andere ICT oplossingen hebben grote impact op uw organisatie. Uw keuzes moeten goed zijn, uw afhankelijkheid van leveranciers moet beperkt blijven en uw kosten moet u kunnen blijven beheersen. Het ICT informatiecentrum biedt u de kennis en informatie waarmee u de selectie en implementatie van ICT oplossingen zo goed mogelijk kunt uitvoeren en begeleiden. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en heeft daarom geen enkel belang bij de oplossing die u uiteindelijk kiest. Lees hier meer over betrouwbare softwareselectie.

Gratis box: ERP, CRM, HRM, DMS, BI, WMS, …

In 2001 was de CRM box de eerste complete informatiebron over de selectie van bedrijfssoftware. Meer boxen over andere ICT thema’s volgden. Papier werd in toenemende mate vervangen door ‘digitaal’ en ‘online’. Nog altijd zijn de boxen van het ICT informatiecentrum de meest gebruikte en meest complete informatiebronnen bij de selectie van ICT oplossingen. Bekijk hier alle gratis ICT boxen

 

Gratis boeken, e-books en publicaties

Meer dan tweehonderd kennispartners leveren hun bijdrage aan de boeken en e-books die het ICT informatiecentrum publiceert over een groot aantal actuele ICT thema’s. Alle boeken zijn kosteloos beschikbaar. U kunt de boeken los aanvragen of downloaden. De belangrijkste boeken over een thema ontvangt u in één keer als onderdeel van de box over dat thema. Bekijk hier welke ICT boeken u direct gratis kunt aanvragen of downloaden.

ICT whitepapers

ICT specialisten en leveranciers publiceren interessante kennisdocumenten en cases rond business software en andere ICT thema’s. In deze whitepapers beschrijven zij hun kennis en praktijkervaringen en geven zij tips en adviezen. Een grote bron van inspiratie en informatie dus! U kunt deze whitepapers eenvoudig downloaden. ICT whitepapers

ICT nieuwsbrief

Lees net als ruim 7.000 andere ICT beslissers de ICT nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief blijft u op hoogte van nieuwe websites, (gratis) boeken, whitepapers, events, checklists en andere initiatieven en media van het ICT informatiecentrum. Uw e-mailadres is genoeg.

  

 

ICT leveranciers

Op de website ICTleveranciers.nl vindt u een overzicht van aanbieders van bedrijfssoftware en andere ICT oplossingen. Bij vermelde leveranciers vindt u niet alleen meer informatie over hun producten, diensten en contactgegevens, maar ook het overzicht van hun whitepapers, brochures, events en meer. Lees meer over ICT leveranciers.

Bedrijfssoftware selecteren

De drempels van het kiezen van bedrijfssoftware worden lager. Zeker nu software minder vaak hoge initiële investeringen vereist en steeds vaker op abonnementsbasis wordt aangeboden, bestaat het risico te snel te kiezen voor een software oplossing die er mooi uitziet of die een betrouwbare leverancier heeft. Hoe mijdt u deze en andere valkuilen en verzekert u zich van een goede weloverwogen keuze? Lees hier meer over selecteren van bedrijfssoftware.

Bezoekers en gebruikers

Meer dan 200.000 betrokkenen bij ICT projecten maken gebruik van de websites, boeken, boxen en andere media van het ICT informatiecentrum bij de voorbereiding op en uitvoering van een selectietraject. Het ICT informatiecentrum biedt hen daarbij drie zekerheden: (1) volledig onafhankelijk en zelfstandig, (2) er is geen enkel commercieel belang bij welke keuze dan ook en (3) een vertrouwelijk omgang met gegevens. Maak ook gratis gebruik van de belangrijkste ICT informatie.

 

ICT brochures

Via de website ICTbrochures.nl geeft het ICT informatiecentrum u eenvoudig toegang tot productinformatie over de belangrijkste automatiseringsthema’s. Ontvang de informatie per e-mail of post. Of download brochures, folders of productdocumentatie direct.
ICT brochures

Meer informatie

Over een groot aantal thema’s heeft het ICT informatiecentrum eigen themaspecifieke media ontwikkeld en gepubliceerd. U vindt deze via dat thema op deze website. Meer informatie vindt u ook bij informatiepakketten en het kenniscentrum.