Bedrijfssoftware en ICT projecten

Nieuwe bedrijfssoftware of andere ICT oplossingen hebben grote impact op uw organisatie. Uw keuzes moeten goed zijn, uw afhankelijkheid van leveranciers moet beperkt blijven en uw kosten moet u kunnen blijven beheersen. Het ICT informatiecentrum biedt u de kennis en informatie waarmee u de selectie en implementatie van ICT oplossingen zo goed mogelijk kunt uitvoeren en begeleiden. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en heeft daarom geen enkel belang bij de oplossing die u uiteindelijk kiest. Lees hier meer over betrouwbare softwareselectie.

Zo selecteert u ERP, CRM, HRM, DMS, BI of WMS software

In 2001 was de CRM box de eerste complete informatiebron over de selectie van bedrijfssoftware. Meer boxen over andere ICT thema’s volgden. Papier werd in toenemende mate vervangen door ‘digitaal’ en ‘online’. Nog altijd zijn de boxen van het ICT informatiecentrum de meest gebruikte en meest complete informatiebronnen bij de selectie van ICT oplossingen. Bekijk hier alle gratis ICT boxen

 

Gratis boeken, e-books en publicaties

Meer dan tweehonderd kennispartners leveren hun bijdrage aan de boeken en e-books die het ICT informatiecentrum publiceert over een groot aantal actuele ICT thema’s. Alle boeken zijn kosteloos beschikbaar. U kunt de boeken los aanvragen of downloaden. De belangrijkste boeken over een thema ontvangt u in één keer als onderdeel van de box over dat thema. Bekijk hier welke ICT boeken u gratis kunt aanvragen of downloaden.

Bel of mail de Servicedesk

Oriënteert u zich op een nieuwe ICT oplossing? Start u een selectietraject of zoekt u een oplossing maar weet u niet waar of onder welke noemer u de informatie kunt vinden? De Servicedesk van het ICT informatiecentrum helpt u graag met het vinden van de beste informatie! Bel daarvoor vrijblijvend naar 085 40 10 218 of mail uw vraag naar info@ictinformatiecentrum.nl.

Lees de ICT nieuwsbrief!

Ontvang net als ruim 10.000 andere ICT beslissers eenmaal in de paar weken de nieuwsbrief van het ICT informatiecentrum. Via de ICT nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe publicaties, gratis boeken, actuele whitepapers, interessante events en andere initiatieven en media. Uw e-mailadres is genoeg.

 

ICT whitepapers

ICT specialisten en leveranciers publiceren interessante kennisdocumenten en cases rond business software en andere ICT onderwerpen. In deze whitepapers beschrijven zij hun kennis en praktijkervaringen en geven zij tips en adviezen. Een grote bron van inspiratie en informatie dus! U kunt deze whitepapers eenvoudig downloaden. ICT whitepapers

Bedrijfssoftware selecteren

De drempels van het kiezen van bedrijfssoftware zijn laag geworden. Steeds meer software wordt aangeboden en gebruikt als online oplossing (‘in de cloud)’, waardoor hoge initiële kosten en terugkerende licentiekosten zijn vervangen door lage opstartkosten en een vaste bedrag per per user en per maand. Gebruikscapaciteit schakelt u in en uit als dat nodig is en overstappen naar een andere oplossing is minder ingewikkeld dan voorheen. Risico van een lagere drempel is dat het u minder kritisch maakt in het selectietraject,. Om te voorkomen dat u last krijgt van deze en andere valkuilen, biedt het ICT informatiecentrum u praktische informatie over het selecteren ervan. Lees hier meer over bedrijfssoftware.

Bezoekers en gebruikers

Meer dan 200.000 betrokkenen bij ICT projecten maken gebruik van de websites, boeken, boxen en andere media van het ICT informatiecentrum bij de voorbereiding op en uitvoering van een selectietraject. Het ICT informatiecentrum biedt hen daarbij drie zekerheden: (1) volledig onafhankelijk en zelfstandig, (2) er is geen enkel commercieel belang bij welke keuze dan ook en (3) een vertrouwelijk omgang met gegevens. Maak ook gratis gebruik van de belangrijkste ICT informatie.

 

ICT leveranciers

Op de website ICTleveranciers.nl vindt u een overzicht van aanbieders van bedrijfssoftware en andere ICT oplossingen. Bij vermelde leveranciers vindt u niet alleen meer informatie over hun producten, diensten en contactgegevens, maar ook het overzicht van hun whitepapers, brochures, events en meer. Lees meer over ICT leveranciers.

Meer informatie

Over een groot aantal thema’s heeft het ICT informatiecentrum eigen themaspecifieke media ontwikkeld en gepubliceerd. U vindt deze via dat thema op deze website. Meer informatie vindt u ook bij informatiepakketten, ICT brochures, het kenniscentrum en ICT trends.